در باره پوهنځی بیولوژی

پوهنځی بیولوژی فعلی در چوکات پوهنځی ساینس پوهنتون کابل درسال ۱۳۲۱ در پوهنتون کابل به حیث دیپارتمنت بیولوژی تأسیس و شروع به فعالیت نمود و مفکوره تآ سیس پوهنځی علوم طبیعی وقتی به میان آمد، که کمبود استادان نظربه ازدیاد روزافزون شاگردان در مکاتب متوسطه و لیسه ها از یک طرف و کمبود متخصصان در رشته های مختلف علوم طبیعی نظربه انکشاف و توسعۀ نسبی صنایع از طرف دیگر مورد توجه قرارگرفت. بنابران این پوهنځی به منظور رفع نیازمندی های متذکره به حیث سومین پوهنځی پوهنتون کابل به نام فاکولتۀ ساینس که بعداً به نام پوهنځی علوم طبیعی مسما گردید تأسیس شد.

اولین دسته از محصلان شامل در پوهنځی ساینس ۲۱ نفر بود، که به رشته های ریاضی، فزیک، کیمیا و بیولوژی آغاز به تحصیل نمودند. مختصصان رشته های مختلف علوم طبیعی که در آن زمان در وزارت ها ی امور مربوط به پروژه ها مصروف کار بودند و یا درپُست های عالی اداره ها و مؤسسات دولتی ایفای وظیفه می نمودند تشویق گردیدند، که وظیفۀ تدریس را در این پوهنځی بپذیرند، تا به همکاری آنان پوهنځی به فعالیت آغاز نماید.

محصلان در آن زمان دررشته های (کیمیا و بیولوژی) و (ریاضی و فزیک) تحصیل می کردند. در سال ۱۳۴۸ ساخت اکادمیک پوهنځی تغییر نمود و به اساس آن در نصاب تحصیلی آن اصلاحات به وجود آمد و نصاب تحصیلی جنبۀ اختصاصی تری به خود گرفت و موجب ایجاد دیپارتمنت های جداگانه در رشته های فزیک، کیمیا، بیولوژی و ریاضی گردید.

در  جریان جنگ های داخلی در کابل تمام دیپارتمنت ها و لابراتوارهای پوهنځی ساینس کاملاً تخریب گردید؛ ولی خوشخبتانه به اثر تلاش ریاست پوهنځی ساینس وبه همکاری رهبری پوهنتون، وزارت تحصیلات عالی و به کمک مالی بانک جهانی تعمیر دیپارتنمت بیولوژی دوباره ترمیم گردید و یک تعداد لابراتوارهای آن قسماً آمادۀ انجام تجارب برای محصلان مربوطه گردید؛ ولی کاملاً مجهز با وسایل و مواد کیمیاوی و بیولوژیکی نمی باشد برای تکمیل آن نیز ازطرف رهبری پوهنځی تلاش همه جانبه صورت میگیرد.

پوهنځی بیولوژی به حیث یک پوهنځی مستقل در سال ۱۳۹۳ به اساس پیشنهاد پوهنځی ساینس قبلی و تائید ریاست انسجام امور اکادمیک و شورای رهبری وزارت و منظوری مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان نظر به تکمیل شرایط فزیکی و اکادمیک به سطح پوهنځی انکشاف نمود و از سال ۱۳۹۵ به این سو به صفت یک پوهنځی مستقل رسماٌ به فعالیت آغاز نمود. پوهنځی مذکور فعلاٌ دارای دو دیپارتمنت نبات شناسی (بوتانی) و حیوان شناسی (زولوژی) میباشد. در نظر است تا دیپارتمنت سومی نیز در آینده  ایجاد گردد. دروه یا مدت تحصیل در این پوهنځی چهار سال ( هشت سمستر) میباشد که در دو سمستر اول بیشتر مضامین پوهنتون شمول تدریس میگردد، اما در سمستر های بعدی مضامین اساسی و اختصاصی رشته تدریس میشود. استادان این پوهنځی دارای درجات تحصیلی دکتورا و یا ماستری میباشند و در تدریس، تحقیق، توسعه برنامه های درسی و مواد درسی  و اشتراک در کمسته ها سهم فعال دارند.

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا