لیست تفاهمنامه های خارجی

شماره    مرتبط موضوع عنوان تفاهمنامه 
۱   حمایت مالی انجمن اقتصادی افغان(AES) انکشاف نصاب تحصیلی برنامه لیسانس در اداره و اقتصاد - آموزش استادان به درجه های ماستری و دوکتورا  تفاهمنامه میان پوهنتون کابل، وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون رور بخم کشور جرمنی
۲   تبادل اعضای کادر علمی و محصل Student and acdemic staff Exchange موافقت نامه میان پوهنتون کابل و MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME کشور ترکیه
۳   ایجاد انستیتوت کنفسیوس در  داخل پوهنتون کابل -تبادل اعضای کادر علمی و محصلین - تبادل همکاری علمی و اکادمیک     ایجاد انستیتوت کنفسیوس در پوهنتون کابل       تفاهمنامه میان پوهنتون کابل و پوهنتون تای یوان کشور چین  
۴   تبادل محصلان و اطلاعات علمی و اکادمیکی    تبادل محصلان و اطلاعات علمی و اکادمیکی    تفاهمنامه میان پوهنتون کابل و پوهنتون تالین کشور استونیا
۵   ایجاد مرکز مطالعات و تحقیق در بخش‌های مرتبط اداره عامه -  ایجاد نهاد مشوره دهی برای نظریات و موضوعات مرتبط با اداره عامه - فراهم سازی مستمر و مداوم برنامه های ارتقای ظرفیت برای کلیه کارمندان بخش دولتی  انکشاف بخش تحصیلات عالی در افغانستان تفاهمنامه میان وزارت تحصیلات عالی و مرکز مدیریت و پالیسی پوتسدام در پوهنتون پوتسدام کشور جرمنی برای همکاری های علمی
۶   تبادل اعضای کادر علمی و محصل تبادل اعضای کادر علمی و محصل تفاهمنامه همکاری و تبادل آکادمیک میان پوهنتون کابل و پوهنتون زراعت و تکنالوژی توکیو کشور جاپان
۷   تبادل محصلین و افراد مسلکی - همکاری در ساحات تدریس،تحقیق و اعتبار دهی درعلوم ، تکنالوژي و صحت همکاری در ساحات تدریس،تحقیق و اعتبار دهی درعلوم ، تکنالوژي و صحت توافقنامه همکاری میان پوهنتون علوم طبی (ابو علی سینا)، پوهنتون کابل، شفاخانه های تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل افغانستان وپوهنتون کلود برنارد لیون ۱، شفاخانه های ملکی لیون فرانسه
۸   تبادل کادر علمی و محصلین - داخله محصلین دوره های لیسانس و ماستری یکدیگر طبق معیار های اکادمیک - ارتقای تجارب دوره تحصیل محصلین درخارج از کشور و تقویت مهارت های انگلیسی اکتشاف همکاری های علمی و تحقیق             تفاهمنامه میان پوهنتون کابل و پوهنتون ایالتی کالیفورنیا، نارتریج- ایالات متحده امریکا
۹   مرکز تحقیقی و تدریس زبان دری و پشتو در پوهنتون پکن - همکاری های علمی و آموزشی - تحکیم روابط جانبین مرکز تحقیقی و تدریس زبان دری و پشتو در پوهنتون پکن  تفاهمنامه میان پوهنتون کابل و پوهنتون مطالعات زبان های خارجی پکن 
۱۰   تبادل تجارب در مسایل فرهنگی میان هردو نهاد های اکادمیک       تبادل تجارب در مسایل فرهنگی میان هردو نهاد های اکادمیک       تفاهمنامه میان دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت کشور تاجکستان بنام میرزا تورسن زاده و پوهنحی هنر های زیبا پوهنتون کابل      
۱۱   خدمات مشورتی نظارت و ارزیابی جناح ثالث راجع به خدمات صحی  خدمات مشورتی نظارت و ارزیابی جناح ثالث راجع به خدمات صحی  تفاهمنامه میان پوهنتون کابل و انستیوت سلطنتی کشور هالند
۱۲   تبادل اعضای کادر علمی و محصلین - تبادل اطلاعات، تجارب و نشریات علمی - برنامه و سمینار مشترک علمی  - برنامه تحقیقی مشترک  تبادل همکاری علمی و تبادل محصلین غرض دانش افزایی تفاهمنامه همکاری میان پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل و پوهنحی انجنیری پوهنتون ریکیوز کشور جاپان

گالری رسانه

سیستم تصفیه آب بعد از ۳۰ سال وقفه دوباره برای آبیاری فضای سبز محیط پوهنتون کابل فعال و مورد استفاده قرار گرفت. گزارش کامل در راپور ویدیویی تهیه شده توسط آمریت نشرات پوهنتون کابل.

یک لابراتوار کامپیوتری مجهز برای دیپارتمنت انگلیسی پوهنځی زبان ها و ادبیات خارجی پوهنتون کابل ساخته شده است که استادان تحقیقات علمی خود را در آن انجام می دهند و دانشجویان نیز در بخش های مختلف از آن استفاده می کنند.

چه باید کرد؟ تحت عنوان (چه باید کرد؟) تمثیل هنری در رابطه با حفاظت از محیط زیست ارائه شد. از سوی محصلین دیپارتمنت تیاتر پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل به راهنمایی استادان تحت عنوان، چه باید کرد؟ تمثیل هنری از آگاهی عمومی در رابطه با حفاظت از محیط زیست

پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی پوهنتون کابل که در ساحه مکرویان_یکه توت قرار دارد، شما می‌تواند از فعالیت‌های علمی، اداری و تدریسی شان در این گذارش ويديويی معلومات حاصل نمایید!

کنفرانس تحت عنوان نزول القرآن که توسط اساتید محترم پوهنځی شرعیات ترتیب شده بود در پوهنتون کابل برگزار گردید. جزئیات بیشتر در گزارش ویدیویی!

چند قطعه عکس های زیبا از پوهنتون کابل در موسم بارانی

روز جهانی آب در پوهنتون کابل طی یک سلسله مراسم بزرگ تجلیل شد. ادامه مطلب در گزارش ویدیویی آماده شده:

در دیدار سفارت چین در کابل از محصلین برتر پوهنتون کابل با اهدای لوح تقدیر و هدایای نقدی تجلیل شد.ادامه مطلب در گزارش ویدیویی آماده شده:

پوهنتون کابل در سال ۱۴۰۲ هـ ش، به ارزش حدود ۹۰ میلیون افغانی ده ها پروژه انکشافی و توسعه را تطبیق نموده است. گزارش ویدیویی:

کار قير ریزی با سرکهای نو در داخل پوهنتون کابل آغاز گردید

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش