منوی اطلاعیه

بست های خالینمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱ - ۱۶:۲۵
Background image

اطلاعیۀ پوهنځی پوهنځی اداره وپالیسی عامه درمورد بست کادری !

پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل برای ۲ بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت مدیریت توسعه یک بست و دیپارتمنت پالیسی عامه یک بست خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۹/۱۱/۱  الی ۱۳۹۹/۱۱/۱۰  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند

 

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۱۶:۴۳
Background image

اطلاعیۀ پوهنځی زمین شناسی درمورد بست کادری !

پوهنځی زمین شناسی  پوهنتون کابل برای ۳ بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت جغرافیه خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ . . .

بسته شده نمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱ - ۱۶:۲۵

اطلاعیۀ پوهنځی پوهنځی اداره وپالیسی عامه درمورد بست کادری !

پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل برای ۲ بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت مدیریت توسعه یک بست و دیپارتمنت پالیسی عامه یک بست خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۱۶:۴۳

اطلاعیۀ پوهنځی زمین شناسی درمورد بست کادری !

پوهنځی زمین شناسی  پوهنتون کابل برای ۳ بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت جغرافیه خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ - ۱۶:۴۱

اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل برای ۴ بست خالی کادرعلمی در رشته انجنیری ترانسپورت ۲ بست ، رشته انجنیری استرکچر ۱ بست و رشته انجنیری سروی و جیوماتیک۱ بست خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ - ۱۶:۸

اطلاعیۀ پوهنځی ارتباطات وژورنالیزم درمورد بست کادری !

پوهنځی ارتباطات وژورنالیزم پوهنتون کابل برایک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت روابط عامه  خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۱۵:۵۵

اطلاعیۀ پوهنځی روانشناسی درمورد بست کادری !

پوهنځی روانشناسی   پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت پلان وپالیسی آموزشی خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۵ - ۱۴:۳۵

اطلاعیۀ پوهنځی زبان وادبیات درمورد بست کادری !

پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل برای  ۳ خالی کادرعلمی دیپارتمنت پشتو خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۹/۹ . . .

Openنمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ - ۱۰:۱۵

کابل

Background image

اطلاعیۀ پوهنځی کیمیای درمورد بست کادری !

پوهنځی کیمیای پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت کیمیای عمومی و غیر عضوی  خویش به سویه لیسانس،ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی . . .

گالری رسانه

ویدیو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل