همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۷ - ۱۱:۱۳
Background image

اطلاعیۀ پوهنځی اداره وپالیسی عامه درمورد بست کادری !

پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت  اداره عامه  خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ - ۱۱:۱
Background image

اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت طراحی وبرنامه ریزی شهری خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ - ۱۳:۳۳
Background image

اطلاعیۀ بست های اداری پوهنتون !

به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان سپردن کاربه اهل آن در مورد اصلاح اداره سالم غرض تطبیق سیستم جدید رتب معاش آمریت منابع بشری پوهنتون کابل به تعداد (۳) بست اداری  . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۷:۲۶
Background image

اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت نقاشی خویش به سویه لیسانس،ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۷:۱۲
Background image

اطلاعیۀ پوهنځی ارتباطات وژورنالیزم درمورد بست کادری !

پوهنځی ارتباطات وژورنالیزم پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت روابط عامه  خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۶:۵۱
Background image

اطلاعیۀ پوهنځی فزیک درمورد بست کادری !

پوهنځی فزیک پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فزیک هسته ای - اتومی و فزیک نظری-عمومی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۵ - ۱۵:۷
Background image

اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

پوهنځی اقتصاد  پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت احصائیه و اکونو متری خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲ - ۱۳:۵۸
Background image

اطلاعیۀ پوهنځی زبان وادبیات درمورد بست کادری !

پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل برای  یک  بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فرانسوی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱ - ۱۶:۲۵
Background image

اطلاعیۀ پوهنځی اداره وپالیسی عامه درمورد بست کادری !

پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل برای ۲ بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت مدیریت توسعه یک بست و دیپارتمنت پالیسی عامه یک بست خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی . . .

Pagination

گالری رسانه

بخش دوم سخنرانی جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور در باره اعمار صلح

بخش نخست سخنرانی جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور در باره اعمار صلح

ویدیو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل