دیپارتمنت بوتانی

الف) معرفی:

دیپارتمنت بوتانی یکی از دیپارتمنت‌های اساسی و مهم پوهنځی بیولوژی می‌باشد که همزمان با ایجاد پوهنځی بیولوژی در سال ۱۳۹۵ ایجاد گردیده است. دیپارتمنت بوتانی فعالیت‌های اکادمیک خویش را تحت ریاست این پوهنځی به پیش می‌برد، از جمله فعالیت‌های اساسی این دیپارتمنت تدریس مضامین مربوط مطابق نصاب درسی پوهنځی، انجام تحقیقات علمی، ارایۀ کنفرانس‌های علمی، رهنمایی محصلان جهت تدوین و دفاع مونوگراف، سهم‌گیری در کمیته‌های مختلف در سطح پوهنځی و پوهنتون و سایر ادارات مربوط و وزارت تحصیلات عالی از جملۀ وظایف این دیپارتمنت به شمار می‌رود.

ب) اهداف دیپارتمنت:

۱. دیدگاه:

دیپارتمنت بوتانی به منظور ارتقای سطح مسلکی و تخصصی کادرهای ورزیده و توسعۀ تحقیقات در نظر دارد تا در آینده محصلان را از رشتۀ اختصاصی بوتانی فارغ‌التحصیل نموده در این بخش کادرهای بوتانی و نبات شناسان متخصص را تقدیم جامعه نماید.

۲. مأموریت:

دیپارتمنت بوتانی به حیث یکی از دیپارتمنت‌های فعال پوهنځی بیولوژی در حال حاضر مصروف تربیۀ کادرهای متخصص و ورزیده به سطح لیسانس برای کشور می‌باشد.

۳. اهداف اساسی:

دیپارتمنت بوتانی اهدافی را دنبال می‌کند که بر اساس آن تربیت کادرها، تدریس در پوهنتون‌ها، مؤسسات تحصیلات عالی، انستیتوت‌های مسلکی، لیسه‌ها و در عرصۀ تحقیقاتی در پروژه‌های صحت عامه، زراعت، جنگلات، آبیاری، آب آشامیدنی، محیط زیست، انکشاف دهات و مؤسسات بین‌المللی مانند یونیسف و سازمان صحی جهان، کار و فعالیت نماید.

ایجاد باغ نباتی دیپارتمنت بوتانی برای اجرای تجارب عملی و استفاده از نباتات برای تجارب عملی به یک محل مناسب و تخصصی برای پرورش و نگهداشت نباتات مورد تجربه نیاز مبرم دارد. به این اساس دیپارتمنت در نظر دارد که در این بخش به کمک استادان مسلکی و متخصص داخلی و خارجی یک طرح مناسب برای ایجاد و مواد مورد ضرورت این باغ ترتیب نموده از طریق مراجع ذیربط به اعمار آن تلاش نماید. در ضمن موارد فوق اهداف اساسی ذیل را نیز دیپارتمنت بوتانی دنبال می‌نماید.

  • تربیۀ کادرهای مسلکی و متخصص در بخش بوتانی برای نهادهای دولتی و خصوصی به سطح لیسانس؛
  • تربیۀ معلمان مسلکی و متخصص بیولوژی برای مکاتب دولتی و خصوصی؛
  • تربیۀ نبات‌شناسان مسلکی؛
  • تربیۀ اسیستانت‌های تخنیکی برای کارهای عملی لابراتواری در مکاتب دولتی و خصوصی؛
  • مبارزه برای حفظ نسل‌های نباتات در حال انقراض و نباتات مفیدۀ افغانستان از طریق انتقال دانش مسلکی؛
  • دانستن اهمیت نباتات در زندگی روزمره و ایکوسیستم؛
  • ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و حفاظت نباتات؛
  • سهم‌گیری در انکشاف مسلکی و تخصصی جامعه؛
  • تربیۀ نیروی کار متعهد و مسلکی.

ج) لابراتوار و تجهیزات آموزشی

شماره

نوع لابراتوار

وسایل و تجهیزات

1

لابراتوار سیستماتیک نباتی

میکروسکوپ نوری و استریو، هرباریوم، نمونه‌های تازه و خشک شدۀ نباتات

2

لابراتوار فزیولوژی نباتی

سنتروفیوژ، داش برقی، ترازوی حساس، PH متر، بیکر، تست تیوب، سلندر، پتردیش، پیپت و غیره و نمونه‌های نباتات

3

لابراتوار اناتومی مورفولوژی

میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ استریو، بکس تسلیخ، سلایدهای دایمی و مقاطع تازه ریشه، ساقه و برگ نباتات

4

لابراتوار نباتات مفیده

واتربات، محلول‌های (بندکت، فیهلنگ و نمونه‌های غله‌جات، حبوبات، نباتات طبی و استخراج اکلوئیدهای آن)

5

لابراتوار جنتیک

میکروسکوپ نوری، محلول ایتانول، تیزابها، دیتارجنتها، اوتوکلاف و استخراج DNA از نباتات همچنان مشاهدۀ گمیت‌ها از طریق سلایدهای دایمی و نمونه‌های حیوانی قابل تسلیخ

گالری رسانه

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا