کمیته های دائمی

در این پوهنځی هشت کمیته رسمی ذیل موجود می باشد:

  • کمیته تضمین کیفیت
  • کمیته تحقیق
  • کمیته آموزش الکترونیک(E-Learning)
  • کمیته پلان ستراتیژیک
  • کمیته انکشاف کوریکولم
  • کمیته امتحانات
  • کمیته نظم و دسپلین
  • کمیته فرهنگی

 

گالری رسانه

پوهنتون کابل در سال ۱۴۰۲ هـ ش، به ارزش حدود ۹۰ میلیون افغانی ده ها پروژه انکشافی و توسعه را تطبیق نموده است. گزارش ویدیویی:

کار قير ریزی با سرکهای نو در داخل پوهنتون کابل آغاز گردید

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا