پیام رئیس پوهنتون کابل

دوستان گرامی و محصلان ارجمند

به نمایندگی از پوهنتون کابل به عنوان پوهنتون مادر در کشور، خرسند هستم که شاگردان و همکاران جدیدی را برای آموزش، تحقیقات و فعالیت‌های اکادمیک و اداری به این پوهنتون دعوت می‌‌‌‌‌نمایم‌.

تحصیلات عالی کشور تا سال ۱۳۵۷، از وضعیت نسبتآ خوبی برخوردار بود، اما متاسفانه طی بیش از دو دهه تا به میان آمدن جمهوری اسلامی افغانسان متحمل ویرانی‌ها و کاهش توانایی در همه ابعاد مربوط گردید. برخی ازاین کاستی‌ها مانند از دست دادن استادان ورزیده و یا هم عدم فرصت لازم و ضروری برای انکشاف نظام تحصیلی در مراحل بعدی و حتی تا کنون محسوس است.

طی دو دهۀ اخیر تغییرات و انکشاف ملموسی در تحصیلات عالی کشور رونما گردید. تدوین ستراتیژی‌های ملی تحصیلات عالی، تجدید چهارچوب قانونی، توسعه نهادهای تحصیلات عالی، تقویۀ زیربنای آموزشی، تحول در حکومت‌داری، و انکشاف اداری تقویۀ ظرفیت کادر علمی نظام تحصیلات عالی، از موارد مبرم در این ساحه به شمار می‌رود.

پوهنتون کابل به عنوان پوهنتون مادر و بزرگترین نهاد اکادمیک در کشور طی دو دهۀ گذشته، شاهد تغییرات و انکشافات چشمگیر در ساحات توسعۀ، دسترسی، ایجاد پوهنحی‌ها، دیپارتمنت‌ها و مراکز جدید، تحول در نظام آموزشی، افزایش ظرفیت علمی، توسعه و تقویۀ زیربنای فزیکی و آموزشی بوده است. با این همه، با توجه به تقاضاهای جدید از تحصیلات عالی و ضرورت‌های مبرم رشد اجتماعی و اقتصادی در کشور، پوهنتون کابل نیاز دارد، تا به موقف آموزشی و علمی خویش توجه بیشتر و بهتر نماید.

دوستان عزیز!

پوهنتون کابل مسرت دارد، که زمینه‌های مناسب تحصیلی را در ۲۲ پوهنحی و 96 دیپارتمنت در برنامه‌های تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس با تمرکز به اهداف مناسب این برنامه‌ها، برای علاقنمدان خویش فراهم نموده است.

مطمین هستم که با وجود چالش‌های معین،‌ این پوهنتون در سطح کشور دارای خوبترین امکانات و سهولت‌های آموزشی است. افزون بر آن، ساحۀ وسیع و فضای دلپذیر این کانون علمی در قلب کشور، این پوهنتون را منحصر به خود ساخته است.

ما به تغییرات، دسپلین، ارزش‌های ملی و اکادمیک و افزون بر آن، به خدمات هدفمند معتقدیم و برای نیل به آنها می کوشیم. از اینرو از همه کسانی که این پوهنتون را برای آموزش و یا کار انتخاب می‌نمایند، با احترام می  طلبیم تا با رعایت موازین این کانون، از فرصت‌ها و امکانات آن استفادۀ بهینه نموده و با ما در تلاش برای رسیدن به اهداف مشترک همکاری نمایند.

پوهنتون کابل در دو دهۀ گذشته دارای  تعداد قابل توجه محصلان خارجی بوده است. این پوهنتون با داشتن شرکا و همکاران زیاد بین‌المللی متعهد به حایز شدن جایگاه با اعتبار بین‌المللی به میزبانی محصلان کشورهای دیگر و جذب متخصصان خارجی از یک طرف و توسعۀ همکاری و مشارکت با پوهنتون‌های معتبر جهان است.

ما آرزو داریم تا فارغان ما، خدمات علمی و تحقیقات ما بهتر از دیگران برای پیشرفت و انکشاف افغانستان و جهان باشد. از این‌رو محصول فعالیت پوهنتون کابل باید بهترین و متفاوت از دیگران باشد.

من از شما استقبال می‌نمایم تا در اینجا برای رشد و بالندگی خویش تحصیل نموده، آیندۀ خود، خانواده و جامعۀ خویش را متحول، و یا هم با ما در این مأمول، کار صمیمانه نمائید.

با احترام

پوهاند دکتور محمد عثمان بابری

رئیس پوهنتون کابل

 

گالری رسانه

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل