ماستری جندر و مطالعات زنان

پروگرام ماستری جندر و مطالعات زنان ( جنسیت اجتماعی )  در پوهنحی علوم اجتماعی می تواند یک گامی بلند در جهت انکشاف ظرفیت علمی و تربیه کادر متخصص در این رشتهباشد و در عین حال یک پیشرفت مطلوب در جهت توسعه کیفی علوم برای جامعه علمی افغانستان و خصوصاً پوهنتون کابل نیز محسوب گردد.چنانچه در پوهنتون کابل ۱۸ برنامه ماستری در رشته های مختلف علوم اجتماعی و طبیعی جریان دارد و توسعه برنامه های ماستری در سایر رشته ها نیز از اهداف عمده این پوهنتون را تشکیل میدهد. واضح است که تمامی رشته های علوم اجتماعی از جمله جندر و مطالعات زنان برای هر جامعه از اهمیت خاص بر خوردار بوده و با توسعۀ این رشته می توان به شناحت و تحلیل دقیقتر واقعیتهای اجتماعی و تاریخی جامعه نایل آمد.

یکی از مقاصد عمده جندر و مطالعات زنان (جنسیت اجتماعی) یکجا سازی تجارب واستفاده ازنیرو، استعدادها و توانایی های مردان و زنان در زمینه  ایجاد تغییرات مثبت جهت توسعه در ابعاد مختلف جامعه بوده و دراین بخش کوشش به عمل میاید که با استفاده از  مطالعات جنسیت واقعیت های ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه ما از لحاظ جنسیتی مورد بررسی قرارگرفته و آشکار گردد که در کدام قسمت از ساختار اجتماعی فرصت های رشد قابلیت ها و استعداد های زنان و مردان با موانع مواجه اند. هدف عمده این رشته استفاده از مطالعات علمی و تحقیقاتی جهت مبارزه با این موانع به منظور ایجاد فرصت های مناسب اجتماعی برای هر دو جنس جهت نیل به توسعه در ابعاد مختلف آن است.

طوریکه هویداست در رابطه با مساله جندر ( جنسیت اجتماعی ) در جامعه ما مطالعات و تحقیقات، جنبه انفرادی داشته و یا از طریق بعضی از موسسات داخلی و یا هم خارجی با تدویر ورکشاپ ها و یا تدویر سمینار ها پی گیری گردیده است. گرچه این برنامه ها تا حدی مفید بوده اما باز هم نتایج قناعت بخش نداشته است. بناء لازم است تا یک برنامه مشخص، مداوم، علمی و اکادمیک به  وسیله متخصصین دایر گردد تا باشد که شناخت بهتر در این عرصه را فراهم ساخته و زمینۀ برای رشد هر چه بیشتر استعداد ها و قابلیت های نهفتۀ انسانی و نیز ارتقای شرایط بهتر تحقیق و بالاخره سپردن کادرمجرب و متبحربرای جامعه علمی افغانستان را فراهم نموده و زمینه های توسعه را در کشور ایجاد نماید.

اهداف

 هدف اساسی هربرنامه تعلیمی وتحصیلی ارتقای ظرفیت ها ومهارت های مسلکی در عرصه آن برنامه است.علاوتاً خواست روز افزون وسطح رشد مجموعی ما، شناخت ژرف واقعی عرصه های مختلف حیات اجتماعی برای برنامه ریزی های انکشاف سکتور های دولتی وخصوصی امریست نهایت مبرم وباارزش،هدف اساسی از انکشاف نصاب وارتقای سطح تحصیلی در رابطه با جندر و مطالعات زنان( جنسیت اجتماعی ) در ماهیت امر ارتقای ظرفیت کادر های دست اندرکار این عرصه به حساب میاید، از گذشته های تاریخ  افغانستان به آشکارگی تمام در مییابیم که در نبود وکمبود شناخت ژرف ویژگی های اجتماعی جامعه با توجه به تفاوت های جنسیتی آن،چه تراژیدی هایی را مردمان ما متحمل شده اند که پیامد آن، حالت رقت بار فقر وناهنجاری های موجود در کشور عزیز ماست، بنابراین هدف اساسی، تربیه کادر علمی در سطوح بالای تحصیلی برای شناخت، تحلیل،تجزیه ودریافت راه های حل پرابلم ها وتوجه به انکشاف وتوسعه آن توسط کادر علمی  یکی از ضروریات میباشد.

شرایط پذیرش محصلان از طریق رقابت آزاد:

 1. فورم درخواستی از سوی کاندید به اساس معلومات دقیق تکمیل میگردد.
 2. خلص سوانح در پوهنتون و پوهنحی درج میگردد.
 3. ارائه اصل تذکره و حفظ کاپی آن حتمی میباشد.
 4. داشتن دپلـوم لیسانس از موسسات تحصیلات عالی معتبر داخلی یا خارجی در رشته های علوم اجتماعی و ترانسکیرپت نمرات تأیید شده وزارت تحصیلات عالی.
 5. داشتن اوسط نمرات حـد اقل ۶۵ فیصد در دوره لیسانس.
 6. داشتـن توانایی و امکانات پـرداخـت حق الشمول و حق التحصیل.
 7. مـوافـقـه رسمی محل کار کاندید مبنی بـر ادامه تحصیل ماستری وی درین پوهنځی.
 8. یکی از پیش شرطهای جذب محصلین در این برنامه سپری نمودن امتحان تحریری اختصاصی در این برنامه میباشد.
 9. مصاحبه اختصاصی کاندید در حضور داشت اعضای بورد و رئیس فاکولته، البته شایان ذکر است که کاندید پس از سپری نمودن موفقانۀ امتحان تحریری اختصاصی، شامل این دوره میگردد.
 10. آشنایی کاندید با یکی از زبانهای بین المللی نیز حتمی میباشد.
 11.  

 

پلان درسی پروگرام ماستری جندر و مطالعات زنان

سمستر ها

مناقشه

لکچر

مجموع ساعتها

تعداد کریدیتها

کود نمبر

نوع مضمون

مضامین

شماره

4

3

2

1

 

 

 

2

12

20

32

2

GS101

اختصاصی

ماهیت و مفهوم جندر

1

 

 

 

2

12

20

32

2

 GS102

اختصاصی

زنان، رهبری و مدیریت

2

 

 

 

4

24

40

64

4

 GS103

 اختصاصی

 مطالعه زنان در قوانین ملی و بین المللی

3

 

 

 

2

12

20

32

2

GS104

اساسی

جندر و خشونت

4

 

 

2

 

12

20

32

2

 GS205

اساسی

جامعه شناسی زنان

5

 

 

2

 

12

20

32

2

 GS206

اساسی

نقش زنان در تمدن اسلامی

6

 

 

2

 

12

20

32

2

 GS207

اساسی

روش تحقیق

7

 

 

4

 

24

40

64

4

GS208

اختصاصی

  جنبشهای زنان در جهان و افغانستان

8

 

 

2

 

12

20

32

2

GS209

اختصاصی

زن و اسلام

9

 

2

 

 

12

20

32

2

 GS310

 اختیاری

 مبادی جامعه شناسی و ساختار جامعه افغانی

10

 

2

 

 

12

20

32

2

 GS311

 اساسی

جندر و بودجه سازی

11

 

2

 

 

12

20

32

2

GS312

 اختصاصی

جندر، فرهنگ و رسانه ها

12

 

2

 

 

12

20

32

2

GS313

اختیاری

زبان خارجی (انگلیسی)

13

 

2

 

 

12

20

32

2

GS314

 اختصاصی

 تیوری های فمینیستی

14

 

2

 

 

12

20

32

2

GS415

اختصاصی

زنان، فقر و اشتغال زایی

15

3

 

 

 

18

30

48

3

GS416

اختصاصی

جندر، تغییرات و منازعات اجتماعی

16

2

 

 

 

12

20

32

2

GS417

اختصاصی

جندر، توسعه و سیاست

17

3

 

 

 

 

 

48

3

 

 

تیزس

18

8

12

12

10

234

390

671

42

مجموعه

2

6

5

4

تعداد مضامین در یک سمستر

جدول احصائیه محصلان

 

مجموعه

ذکور

اناث

سال

صنف

21

7

14

2017

فارغ

28

6

21

2018

فارغ

32

15

17

2018

صنف دوم

دیدگاه:

پروگرام ماستری رشته جندر و مطالعات زنان در سطح پوهنحی علوم اجتماعی می تواند یک گامی بلند در جهت انکشاف ظرفیت علمی و تربیه کادر متخصص در این رشته بوده باشد، این رشته یک رشته جدید است که در قسمت تثبیت حقوق و جایگاه قشر اناث می تواند موثر واقع گردد و در عین حال یک پیشرفت مطلوب در جهت توسعه کیفی علوم برای جامعه علمی افغانستان و خصوصاً پوهنتون کابل نیز محسوب گردد. واضح است که تمامی عرصه های علوم انسانی از جمله انسان شناسی، فرهنگ شناسی، جمعیت شناسی و غیره عرصه ها برای هر جامعه از اهمیت خاص بر خوردار بوده و با توسعۀ این علوم می توان به شناخت و تحلیل دقیقتر واقعیتهای اجتماعی و تاریخی یک جامعه نایل آمد.

این برنامه می تواند زمینۀ برای رشد هر چه بیشتر استعداد ها و قابلیت های نهفتۀ انسانی و نیز ارتقای شرایط بهتر تحقیق و بالاخره سپردن کادرمجرب و متبحردر عرصه شناخت جایگاه زنان برای جامعه علمی افغانستان باشد.

ماموریت :

رسالت اساسی از برگزاری پروگرام ماستری مطالعاتجندر در پوهنحی علوم اجتماعی اینست که از یک طرف بتوانیم دانش کادر بر حال این فاکولته را در این عرصه گسترش دهیم و از جانب دیگر با تربیه محصلان بیشتر در این پروگرام توانسته باشیم نیاز سایر پوهنتون ها و وزارت های مربوط را تامین کرده باشیم، با توجه به این ضرورت برگزاری این پروگرام را برای پوهنتون کابل بخصوص پوهنحًی علوم اجتماعی  الزامی و حیاتی دانستیم.

بودجه:

 برنامه ماستری پوهنحی علوم اجتماعی از طرف اداره محترم انکشافی سازمان ملل متحد UNDP تمویل گردیده و بعدا مصارف آن از طریق وزارت تحصیلات عالی خواهد پرداخته شود.

گالری رسانه

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

محفل نظر خواهی در مورد نصاب برنامه ماستری جدید التاسیس در پوهنځی علوم اجتماعی برگزار گردید

نمایشگاه پوسترهای تحقیقاتی پوهنځی زراعت پوهنتون کابل برگزار گردید

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل