لایحه وظایف

اجرای وظایف رییس پوهنتون در غیاب آن؛

اجراآت اصولی و اکادمیک در رابطه به استخدام کادرهای علمی قراردادی طبق نیازمندی پوهنځی‌ها؛

طرح و تطبیق پلان‌ها و برنامه‌های تحقیقات علمی در پوهنتون؛

رهبری و نظارت از امور نشراتی و مجلۀ علمی تحقیقی پوهنتون؛

طرح پلان کار شورای علمی پوهنتون و ارایۀ آن در اولین جلسۀ شورای علمی در آغاز هر سال به منظور تصویب و تطبیق آن؛

بررسی و ارزیابی مقرره‌ها،

لایحه‌ها و طرزالعمل‌های بخش اکادمیک پوهنتون و در صورت ضرورت ارایۀ طرح تعدیل و پیشنهاد آن به مراجع بالا؛

ارزیابی نصاب درسی و طرح پیشنهاد جهت عیار نمودن آن با ایجابات زمان و معیارهای بین المللی؛

فراهم نمودن امکانات لازم برای اجرای کارهای عملی- ساحوی محصلان و سایر وظایفی که مطابق قانون به معاون علمی تعلق می‌گیرند.

تمام برنامه‌های علمی پوهنتون کابل از نظر تشکیلاتی تحت مدیریت معاونیت علمی قرار دارد. برعلاوۀ برنامه‌های علمی که شامل برنامه‌های داکتری، برنامه‌های ماستری و برنامه‌های لیسانس می‌شود، تعدادی از آمریت‌ها نیز تحت ادارۀ معاونیت علمی است. البته در پوهنځی‌ها در سه سطح داکتری، ماستری و لیسانس فعالیت‌های علمی خویش را به پیش می‌برند که برنامه‌های داکتری، ماستری و لیسانس در چوکات پوهنځی مربوط معرفی شده است. در این بخش تمام آمریت‌هایی که تحت کنترول معاونیت علمی قرار دارند، ارائه می‌شود.

گالری رسانه

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا