ظرفیت سازی محصلان در پوهنتون کابل

اهداف اساسی: زمینه سازی رشد فکری، فرهنگی و اجتماعی محصلان و ایجاد فرصت های شغلی برای آنان

برنامه ها:

 •  مونو گراف نویسی :

محصلانیکه کورس آموزشی (ورد) را فرا گرفته اند میتوانند. بدون کدام مشکل مونوگراف خود را مطابق به معیار های قبول شده پوهنتون تهیه نمایند. که قبلا محصلان مونوگراف خود را در بدل پول توسط دیگران  تهیه می نمودند.

 •  (CV) نویسی :

بلدیت محصلان به انواع و اقسام (CV) محصلان میتواند نظر به بست های اعلان شده سی وی خود را آماده سازند. تا سی وی شان مورد تایید ارگان های که بست های خویش را به رقابت آزاد گذاشته اند قرار گیرد.

 • تهیه نمودن پریزنتیشن :

محصلان عزیز میتوانند به فراگیری پروگرام (power pint) مهارت های تهیه پریزنتیشن را فرا گرفته تا بتوانند ارایه عالی داشته باشند.

 • تهیه نمودن دیتا بیس :

محصلان عزیز بعد از فراگرفتن کورس آموزشی اکسیل میتوانند یک دیتابیس معیاری تهیه نمایند و محاسبات مختلف را ذریعه پروگرام اکسیل حل نمایند.

این برنامه ها کاربردی بوده و اشتراک کننده گان را قادر می سازد تا بتوانند در ساحه کاری، تحصیلی و زندگی روزمره کار های کمپیوتری خود را موفقانه اجرا نمایند.

مهارت های شغلی

محصلان طی این برنامه موارد ذیل را فرا می گیرند:

 • جستجوی کار و مهارت شبکه سازی :

محصلان با شیوه های مختلف جستجوی کار آشنا شده و قادر خواهند شد که موثر ترین روش را انتخاب و دنبال نمایند

 • نوشتن خلص سوانح (Resume) معیاری:

محصلان فرا می گیرند که چگونه یک خلص سوانح میعاری تهیه نمایند و تفاوت میان سی وی و ریزومی را دانسته و قادر خواهند شد که در کجا سی وی و در کجا از ریزومی کار بگیرند.

 • نوشتن نامه پوشش (Cover letter) :

محصلان فرا می گیرند که چگونه یک ( Cover letter) معیاری بنویسند تا مورد توجه استخدام کننده قرار گرفته و چانس شارت لست شدن شانرا بیشتر نمایند.

 • یاد گیری مهارت مصاحبه کاری(Interview skills) :

محصلان فرا می گیرند که چگونه در مصاحبه ظاهر شوند تا بتوانند استخدام کننده را متقاعد ساخته که بهترین گزینه برای این هستند تا استخدام گردند.

رهبریت

 • افزایش اعتماد به نفس : ایجاد روابط موثر برای تحت تاثیر در آوردن و متحد ساختن دیگران بمنظور دستیابی به یک هدف واحد و  شناسایی ستراتیژی ها جهت بدست آوردن این اهداف می باشد.
 • آوردن محیط با اعتبار، جاییکه دیگران میخواهند شما را دنبال نمایند : یک شنونده خوب باشید، تا تمام دیدگاه ها را بهتر بدانید؛ صادقانه صحبت نمایید، نظریات را اخذ و معلومات را شریک نمایید، صداقت را نشان دهید و به گفتار خود عمل نمایید. رویکرد را انتخاب نمایید که دیگران شما را دنبال نمایند.
 • داردنده توانای های پلان گذای بهتر :کسی باشید که به دیگران الهام میبخشید حتی در موارد که کار ها خلاف میل تان انجام میشود، درک درست از دست آورد های دیگران داشته باشید، نگران نباشید کدام کار اشتباه میشود ناکام نمی شوید. اعتراف نماید به پیش بروید.
 • برای دست آورد های خویش تقدیر میشوید : اگر دست آورد خوب داشته باشید مورد تقدیر وتشویق مقامات قرار می گیرند که این تشویق باعث پیشرفت بیشتر رهبران می گردد
 • فرصت بهتر کاری و فرصت عاید بهتر را به دست میاورید : اگر رهبر خوب باشید که در کنار اجرای کار های روز مره عاید بیشتر هم به دست میاورید.

جریان تدریس صنف آموزشی:

 

 

 

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا