دیپارتمنت علوم محیط ‌زیست

معرفی:

برای پاسخگویی با مشکلات‌محیط‌زیستی، دیپارتمنت علوم‌محیط‌زیست زیر چتر پوهنځی‌محیط‌زیست تأسیس گرید، تا برای نیازمندی‌های امروز به شکل مسلکی پاسخ دهد و به نیازمندی‌های مسلکی و مدیریت و جلوگیری، مشکلات‌محیط‌زیستی، راه‌حل را دریافت نماید. بعد از چند دهه جنگ در افغانستان، افغانستان با بحران‌های محیط زیستی مواجه گردیده‌است، به طور مثال، نوسانات تنوع‌حیات، تأثیرات‌تغییر‌اقلیم، جنگل‌زدایی، عدم‌مصؤونیت‌غذایی، توسعۀ‌صحرا، چراگاه مفرط، ازدیادسریع‌نفوس در شهرها، تخریب‌منابع، و خاک و کمبودآب می‌باشد. به طور مثال آبهای افغانستان، توسط چندعلت‌ اجتماعی- اقتصادی، زیر تهدید می‌باشد. به شکل‌طبیعی در کشورعزیز، برای فعالیت‌های بشری، آبها از دریا‌ها، تهیه می‌گردد که اکثریت این دریا‌ها، توسط باران و یا هم ذوب یخ‌های هندوکش تغذیه می‌گردد. در نتیجه اکثریت یخچال‌های این کوه‌ها روبه کاهش می‌باشد.دیپارتمنت علوم‌محیط‌زیست به مشکلات محیط‌زیستی تمرکز دارد و هدف شان حفاظت محیط‌زیست می‌باشد. این یک علم میان رشته‌یی می‌باشد که با علوم دیگر، همچون بیولوژی، کیمیا، زمین‌شناسی، فزیک و کمپیوتر و معلومات رابطۀ ناگسستنی دارد. با در‌نظرداشت خصوصیت رشته، که یک رشتۀتطبیقی می‌باشد؛ هدف مهم شان حل مشکلات‌محیطی، رابطۀ انسان و محیط، و استفادۀعلمی از این ابزارها می‌باشد. البته با در‌نظرداشت در آگاهی در مورد این که پروسه‌های‌طبیعی، چطور عمل می‌‌کند و توسط مداخلۀ انسان، این سیستم چطور متضرر می‌گردد که باعث مشکلات محیطی می‌گردد.

دیپارتمنت علوم‌محیط‌زیست، دیپلوم تمرکز به محصل و سازندۀ مسلک را پیشنهاد می‌نماید که تیوری و عمل را تعادل می‌دهد. هدف این دیپلوم این است که برای محصلان، دانش وسیع‌فزیکی، بشری و ابعاد مکانی زمین و محیط‌شان را فراهم می‌‌کند. محصلان ضرورت دارند که ساینس، ریاضی، سیستم زمین، رابطه انسان- محیط، طرح و استفادۀ سیستم اطلاعات‌جغرافیایی و استفاده از میتود‌های علمی را فرا ‌‌گیرند. هدف این سند لیسانس این می‌باشد که ساینس‌دانان را آماده می‌سازد که به اساس میتود‌های علمی، راه‌های حل مشکلات‌محیط‌زیستی را شناسایی نمایند.

۱. دیدگاه

دیپارتمنت علوم محیط زیست، در نظر دارد تا از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات به عنوان یکی از بهترین و موثرترین دیپارتمنت در سطح کشور باشد.

۲. مأموریت

دیپارتمنت علوم محیط زیست برای نسل اینده و جوانان کشور زمینه تحصیل در بخش محیط زیست را فراهم میسازد تا محصلین از این طریق اهداف تحصیلی و مهارت های ضروری عصر کنونی را کسب نموده واز این طریق مصدر خدمت به کشور ګردند.

۳. اهداف اساسی

با تکمیل نمودن این برنامه، محصلان قادر به انجام کارهای ذیل خواهند بود:

  • ارایۀ دانش‌مسلکی، مصطلحات، و معلومات مرتبط به محیط‌زیست، برای مفاهمۀ مشکلات محیط زیستی.
  • فعالیت به‌طور مستقل و یا هم به حیث عضو یک تیم، در تکمیل‌نمودن به موقع کار پروژۀمحیط‌زیستی.
  • نشان‌دادن مهارت‌های رهبری، و مسلکی، در نگرش و رفتار در ساختار میان‌رشته، برای حصول هدف واحد.
  • تحلیل و تجزیه منابع و داتا، بالخصوص به میتود‌های کمی و کیفی و استفاده از تخنیک‌های اطلاعات جغرافیایی به خاطر حل مشکلات‌محیط‌زیستی.
  • تسلط کامل به زبان‌ ملی و انگلیسی در تکلم و نوشتار، به گونۀ مسلکی، جهت تکلم و برقراری ارتباط، با یک گروپ مشخص و مردم عام کشور.
  • ارزیابی اثرات‌محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی، فعالیت‌های پشنهادی و تحلیل‌اثرات‌زیان‌بار فعالیت، که جامعه و پایداری آینده را شدیداً متاثر می‌سازد.

 نصاب تحصیلی (مضامین تخصصی)

غکس

 

 

گالری رسانه

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا