دیدګاه، مأموریت و اهداف

دید گاه 

پوهنځی بیولوژی به منظور ارتقاع سطح دانش تخصصی کادر های ورزیده و توسعه تحقیقات با کیفیت در نظر دارد برنامه ماستری بیولوژی را در آینده نزدیک در چوکات این پوهنځی ایجاد نماید.

مأموریت 

پوهنځی بیولوژی در حال حاضر با تدریس، تحقیق و عرضه خدمات با کیفیت مصروف تربیه کادر های متخصص و ورزیده به سطح لیسانس برای اتباع کشور میباشد.

اهداف

پوهنځی بیولوژی از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات با کیفیت کادر های ورزیده و متخصص را تربیه نموده و دایر نمودن برنامه ماستری نیز از جمله اهداف اساسی این پوهنځی میباشد.همچنان ارتقای ظرفیت علمی استادان و ارتقای سطح آموزشی کارمندان و موارد زیر را نیز از جمله اهداف اساسی خود میداند:

  1. تربیه کادر های علمی برای نهاد های تحصیلی دولتی و خصوصی.
  2. آموزش مهارت های علمی تحقیقی برای کادر های متخصص.
  3. تربیه کادر متخصص برای وزارت های معارف، صحت عامه و مبازه با مواد مخدر.
  4. تربیه کادر های متخصص جهت مطالعه واقعات طب عدلی.
  5. تربیه کادر های متخصص در بخش زولوژی و بوتانی.
  6. ارایه خدمات تحصیلی با کیفیت با در نظر داشت نیاز محصلان و بازار کار.
  7. ایجاد توامیت ها و امضای تفاهم نامه ها با پوهنتون ها و ادارات ذیربط.

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا