درباره

78

پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه یک نهاد تحصیلی دولتی می‌باشد که در سال ۱۳۹۰ هـ ش در چوکات پوهنتون کابل تاسیس گردیده است. پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کابل از بدو تاسیس، مصروف تربیه کادر‌ متخصص در بخش‌های سیاست گذاری، رهبری و توسعه سازمانی می‌باشد. مدت تحصیل در این پوهنحٔی هشت سمستر بوده که در دو سال نخست محصلین مضامین اساسی و پوهنتون شمول را فرا گرفته و در دو سال اخیر، مضامین تخصصی رشته اداره و پالیسی را فرا می‌گیرند. در این پوهنحٔی تدریس به زبان‌های ملی صورت گرفته و تمام درس‌های عملی و نظری با استفاده از تکنالوژی عصری ارائه ‌میگردد. نصاب درسی این پوهنحٔی توسط استادان ملی و بین المللی با نظر داشت معیار‌های بین المللی به شکل استاندارد آماده شده است. محصلین در اخیر سال چهارم مکلف به فراگیری انترنشپ (کارآموزی) و تدوین پایان نامه و دفاع از آن در مقابل هیئت ژوری می‌باشند.

پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کابل در اولین سال خویش به تعداد  100محصل و در سال 1400 به تعداد 320 محصل را از طریق پروسه رقابتی کانکور جذب نموده و تا حال توانسته است هفت  دور فارغ التحصیل را به سطح لیسانس به جامعه تقدیم نماید. این پوهنحٔی همچنان در بخش شبانه فعالیت داشته و تا حال توانسته است دو دور فارغ به جامعه تقدیم کند. 

ساختمان و انکشاف ساختمان

پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه از زمان تاسیس تا سال 1399 در تعمیر پوهنحٔی حقوق و علوم سیاسی فعالیت می نمود. اما در بودجه سال 1396 ساختمان جدید برای این پوهنحٔی در نظر گرفته شد، که کار اعمار آن در سال 1397 آغاز و در سال 1399 به بهره برداری سپرده شد. این تعمیر دارای اطاق های مناسب درسی، اطاق برای شعبات دفاتر، صالون کنفرانس ها، کتابخانه و انترنت لب و سایر موارد ضروری تدریسی می باشد. هزینه‌ای ساخت و ساز این تعمیر توسط بودجه ملی تامین گردیده است.

گالری رسانه

پوهنتون کابل در سال ۱۴۰۲ هـ ش، به ارزش حدود ۹۰ میلیون افغانی ده ها پروژه انکشافی و توسعه را تطبیق نموده است. گزارش ویدیویی:

کار قير ریزی با سرکهای نو در داخل پوهنتون کابل آغاز گردید

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا