درباره

78

پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه در سال ۱۳۹۰ در چوکات پوهنتون کابل تأسیس گردید. پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه از بدو تأسیس مصروف آموزش کادرهای متخصص در بخش‌های سیاستگذاری، حکومتداری، و مدیریت برنامه های انکشافی دولتی می‌باشد. مدت تحصیل در این پوهنحٔی هشت سمستر است که در دو سال نخستین محصلان مضامین اساسی و پوهنتون‌شمول را فرا می‌گیرند و در دو سال اخیر، مضامین تخصصی رشتۀ اداره و پالیسی عامه را. تدریس در این پوهنحٔی به زبان‌های ملی و انگلیسی صورت گرفته تمام درس‌های عملی و نظری با استفاده از تکنالوژی عصری ارائه و با یک دوره کار آموزی و سایر برنامه‌های عملی تکمیل می‌گردد. نضاب درسی پوهنځی به صورت معیاری و برابر با تقاضای جامعه افغانی توسط پوهنتون پوتسدام جرمنی به همکاری مالی مؤسسه جی آی زید (GIZ) ترتیب و نیز در قسمت ارتقای ظرفیت اساتید توسط نهادهای متذکره همکاری صورت گرفته است. محصلان پوهنځی اداره و پالیسی عامه برعلاوۀ آموزش مسایل تیوریک در سمسترهای هفتم و هشتم جهت کار آموزش و فراگیری موضوعات عملی در ادارات عامۀ کشور فرستاده می‌شوند تا مباحث نظری را که در این پوهنځی فراگرفته اند، زمینه‌های عملی آن را در ادارات عامه مشاهده کنند.

پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه در اولین سال فعالیت خود به تعداد ۱۰۰ محصل و درسال‌های بعدی با افزایش نیروی بشری به آن افزود گردید. در سال 1400 به تعداد 327 محصل را از طریق پروسۀ رقابتی کانکور جذب نمود. شایان ذکر است که این پوهنحٔی تا حال توانسته است هشت دور فارغ‌التحصیل را به سطح لیسانس به جامعه تقدیم نماید.

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا