برنامه ماستری دیپارتمنت پشتو

معرفی برنامه ماستری پوهنځی

دیدګاه، مأموریت و اهداف

بورد برنامه ماستری

اعضای کادر علمی

تعداد محصلان

شرایط جذب محصلان

فورم جذب محصلان

نصاب تحصیلی

گالری رسانه

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا