برنامه‌های ماستری پوهنځی اقتصاد

در پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل برنامه ماستری در رشته امور مالی و بانکی به اساس پیشنهاد پوهنځی، تائید کمیته فوق لیسانس پوهنتون کابل و تائید کمیسیون برنامه های تحصیلات فوق لیسانس ریاست محترم عمومی انسجام امور اکادمیک مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۱ از طریق پیشنهاد شماره ۳۸۳/۳۵۶ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ ریاست انکشاف برنامه های علمی مربوط ریاست عمومی انسجام امور اکادمیک و حکم شماره ۴۲۴۹/۵۶۸۸ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ مقام محترم وزارت تحصیلات عالی ایجاد و در شروع سال ۱۳۹۲ از طریق امتحان رقابتی با پذیرش ۲۵ نفر محصل در دوره اول به فعالیت تدریس اکادمیک خویش توسط استادان واجد شرایط آغاز نموده است.

از این برنامه ماستری در سال ۱۳۹۳ به تعداد ۲۴ محصل در دوره اول آن فارغ التحصیل گردیده است و در سال ۱۳۹۴ ۱۹ نفر و در سال ۱۳۹۵ به تعداد ۲۲ نفر و در سال ۱۳۹۶ به تعداد ۲۸ نفر و در سال ۱۳۹۷ به تعداد ۳۵ نفر فارغ‌التحصیل به جامعه تقدیم نموده است که تعداد فارغ‌التحصیلان برنامه ماستری امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷ یعنی در پنج دوره جمعاً به تعداد ۱۲۸ نفر میباشد.

علاوتاً پوهنځی اقتصاد در سال ۱۳۹۳ برنامه ماستری دومی خویش را تحت نام برنامه ماستری اقتصاد ملی بعد از طی مراحل قانونی ایجاد و طی چهار دوره جمعاً از این برنامه ماستری به تعداد ۹۹ نفر فارغ التحصیل گردیده است.

اما در سال ۱۳۹۶ در نتیجه بازنگری برنامه‌های ماستری این برنامه با برنامه ماستری امور مالی و بانکی مدغم و لغو تدریجی آن از طریق بورد برنامه های ماستری پوهنځی اقتصاد پیشنهاد و منظوری آن نیز توسط ریاست محترم انسجام امور اکادمیک حاصل گردیده است.

پوهنځی اقتصاد در سال ۱۳۹۵ در اثر عقد تفام‌نامه به کمک USWDP برنامه ماستری اداره تجارت MBA را نیز بعد از طی مراحل قانونی ایجاد نموده که نخستین دوره فارغان این برنامه در سال ۱۳۹۶ به تعداد ۲۰ نفر بود.

در نتیجه ختم میعاد تفاهم‌نامه نسبت کمبود استاد واجد شرایط در سال ۱۳۹۷ جدیدالشمول به این برنامه جذب نگردید.

قرار است در سال ۱۳۹۸ مجدداً برنامه ماستری MBA نیز فعال و جدیدالشمول به برنامه جذب گردند. از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷ از برنامه های ماستری پوهنځی اقتصاد به تعداد ۲۷۶ نفر فارغ التحصیل و به جامعه تقدیم گردیده اند.

در پوهنځی اقتصاد در سال ۱۳۹۶ طبق تفاهم‌نامه منعقده بین وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف برای ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت معارف برنامه ماستری در رشته امور مالی و بانکی ایجاد و به تعداد ۲۰ نفر جدیدالشمول در آن جذب گردید که قرار است در سال ۱۳۹۸ فارغ‌التحصیل گردند.

در سال ۱۳۹۷ بنابر تقاضای دافغانستان بانک و بانک ملی افغان تفاهم‌نامه ها جهت ارتقای ظرفیت کارمندان بانک‌های مذکور بین وزارت تحصیلات عالی و ریاست‌های بانک‌های مذکور عقد و به اساس آن در سمستر خزانی سال ۱۳۹۷ به تعداد ۱۷ نفر کارمند بانک مرکزی و ۱۷ کارمند بانک ملی افغان از طریق امتحان کانکور که توسط کمیته کانکور تحصیلات عالی اخذ گردید در رشته امور مالی و بانکی به برنامه ماستری شان شروع نموده اند.

در سمستر دوم سال ۱۳۹۷ در برنامه‌های ماستری پوهنځی اقتصاد به تعداد ۲۱۱ نفر محصل مصروف تحصیل میباشند.

گالری رسانه

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

بخش دوم سخنرانی جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور در باره اعمار صلح

بخش نخست سخنرانی جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور در باره اعمار صلح

ویدیو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل