دیپارتمنت مدیریت‌ حوادث

معرفی:

در ۱۹۷۱ دیپارتمنت آماد گی حوادث تأسیس گردید، که ادارۀملی مدیریت‌حوادث را دخیل سازد. ادارۀ ملی مدیریت‌حوادث یک ارگانی می‌باشد که از جامعۀ جهانی و ملل‌متحد در این عرصه، کمک‌های زیادی را دریافت نموده است.

۱. دیدگاه

تربیه و آموزش محصلان برای وضعیت بحرانی و انتقال دانش‌مسلکی، در زمینۀ مدیریت‌حوادث، جهت رسیدن به انکشاف پایدار .

۲. مأموریت

انتقال علم‌جدید، مؤثر و تخصصی برای محصلان، با استفاده از تکنالوژی‌جدید و لابراتوار‌مجهز، در مطابقت با نصاب قبول‌شدۀ جهانی.

۳. اهداف اساسی

دیپارتمنت مدیریت‌حوادث، یک پروگرام تدریسی اکادمیک شاگرد محور و شغل محور را ارایه می‌دارد که در آن بین کارعملی و تیوری، یک تعادل برقرار است.  

با ختم موفقانۀ این پروگرام، محصلان قادر به انجام امور ذیل می‌باشند.

  • ارایۀ دانش‌مسلکی،علمی و تیوری‌علمی در عرصۀ مدیریت‌حوادث و علوم محیط‌زیست.
  • محصلان می‌توانند که مهارت‌های گروپی و آینده‌نگری را نشان‌دهند تا به مشکلات منطقه‌یی و جهانی، در عرصۀ مدیریت‌حوادث جواب‌گو باشند.
  • محصلان می‌توانند که دانش کمپیوتر و مهارت‌های‌اطلاعات‌جغرافیایی را در عرصۀ مدیریت‌حوادث تطبیق نمایند.
  • کسب مهارت‌های نوشتار، گفتار، تحقیق، پلان‌گذاری و مدیریت‌حوادث برای جلوگیری از حوادث، تخفیف و آماد گی به پاسخ‌گویی به حالت اظطرار و اعاده.
  • کار مسؤولانه به شکل فعال جامعه و یادگیرندۀ مستقل و رهبر، در ساختن‌جوامع مقاوم، به سطح محلی و بین‌المللی در مقابل حوادث.

نصاب تحصیلی (مضامین تخصصی)

picc

گالری رسانه

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا