پیام معاونین رئيس پوهنتون کابل

پیام معاون امور علمی پوهنتون کابل
پیام معاون امور محصلان پوهنتون کابل
پیام معاون امور مالی واداری پوهنتون کابل

گالری رسانه

بخش دوم سخنرانی جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور در باره اعمار صلح

بخش نخست سخنرانی جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور در باره اعمار صلح

ویدیو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل