ورود محصلان جدیدالشمول

ورود محصلان جدیدالشمول از طریق کانکور در بخش های روزانه ، شبانه ، اختصاصی چهارده پاسان ، دارالعلوم ها و مدارس دینی سالانه در پوهنتون کابل جذب وعملا بدروس خویش به پوهنحی های مختلف ادامه میدهند . ثبت نام واساس شمولیت محصلان جدیدالشمول ازطریق امریت امورمحصلان صورت میگرد که طبق لایحه وظایفش را دربخش   ( ثبت نام انلاین محصلان جدیدالشمول به اساس ای دی نمبر ، ثبت شهرت مکل محصل جدیدالشمول به سیستم ، ثبت سوانح محصلان جدید الشمول ، ثبت ریکارد محصل جدبدلشمول در پوهنحی مربوطه ،  اطلاع دهی برای  محصلان که تازه به پوهنتون وارد میشود ، امورپوهنتون شناسی یا معرفی پوهنتون کابل ونظم ونسق محصلان را اززمان ورود تا زمان فراغت انان بر دوش دارد . و معرفی محصلان جدیدالشمول  به پوهنحی های مربوطه شان .   

گالری رسانه

لکچر رئیس جمهور محمد اشرف غنی در پوهنتون کابل تحت عنوان "فرصت تغییر بازی: خروج نیروهای ناتو و ایالات متحده امریکا از افغانستان"

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

بخش دوم سخنرانی جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور در باره اعمار صلح

بخش نخست سخنرانی جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور در باره اعمار صلح

ویدیو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل