معرفی اتاق ایران‌شناسی در پوهنتون کابل

اتاق ایران‌شناسی در پوهنتون کابل به‌منظور تحکیم روابط علمی و اکادمیک بین دو کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران و آشنایی اساتید محترم و دانشجویان گرامی با کشور ایران و همکاری‌های علمی و دانشگاهی با پوهنتون کابل در سال 1384 طی امضاء تفاهم‌نامه میان ریاست محترم پوهنتون کابل و رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل رسماً به فعالیت آغاز نمود.

اتاق ایران‌شناسی با داشتن 5500 جلد کتاب‌های علمی، دانشگاهی و مطالعاتی در رشته‌های ادبیات، داستان و رومان، مدیریت، اقتصاد، تاریخ و باستان‌شناسی، جغرافیا، هنرهای زیبا، حقوق و علوم سیاسی، علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی، انجنیری، تربیت‌بدنی، زراعت، علوم اسلامی، فقه و فلسفه.