بسته شده نمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۴:۲۸
Background image

اطلاعیۀ پوهنځی فزیک درمورد بست کادری !

پوهنځی فزیک   پوهنتون کابل برای ۳ بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت های فزیک  هسته ای دوبست و فزیک نظری وعمومی یک بست خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۳:۵۵
Background image

اطلاعیۀ پوهنځی زمین شناسی درمورد بست کادری !

پوهنځی زمین شناسی  پوهنتون کابل برای ۲ بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت جغرافیه خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۱ - ۹:۵۴
Background image

اطلاعیۀ پوهنځی فارمسی درمورد بست کادری !

پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فارمسیوتیک خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۰ - ۱۴:۴۶
Background image

اطلاعیۀ پوهنځی روانشناسی درمورد بست کادری !

پوهنځی روانشناسی   پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت کار اجتماعی خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۹ - ۱۰:۴۴
Background image

اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

پوهنځی اقتصاد  پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت احصائیه و اگرانومی خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۱۷:۹
Background image

اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

پوهنځی اقتصاد  پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت اقتصاد ملی  خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۱۶:۳۲
Background image

اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فوتوگرافی  خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۷ - ۱۴:۲۳
Background image

اطلاعیۀ پوهنځی ارتباطات وژورنالیزم درمورد بست کادری !

پوهنځی ارتباطات وژورنالیزم پوهنتون کابل برایک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت روابط عامه  خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات . . .

شنبه ۱۳۹۹/۸/۳ - ۱۰:۵۳
Background image

اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

پوهنځی اقتصاد  پوهنتون کابل برایک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت اقتصاد ملی  خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ . . .

Pagination