نصاب تحصیلی دیپارتمنت مدیریت منابع طبیعی

سال اول

سمستر 1

 

سمستر 2

شماره

مضامین

کردت

نوعیت

کورس

 

شماره

مضامین

کردت

نوعیت

کورس

1

ریاضی I

3

اساسی

 

1

کیمیا-II

3

اساسی

2

فزیک I

3

اساسی

 

2

جغرافیه

2

اساسی

3

کيميا I

3

اساسی

 

3

اساسات علوم محیط زیست

2

اساسی

4

بيولوژي I

3

اساسی

 

4

بیولوزي-II

3

اساسی

5

اساسات مدیریت منابع طبیعی

3

مسلکی

 

5

ریاضی -II

3

اساسی

6

تکنالوژی معلوماتی

1

پوهنتون شمول

 

6

اساسات مدیریت حوادث

2

اساسی

7

انګلیسی

1

پوهنتون شمول

 

7

کمپیوتر

1

پوهنتون شمول

8

تاریخ معاصر افغانستان

1

پوهنتون شمول

 

8

انگلیسی -II

1

پوهنتون شمول

9

ثقافت اسلامي

3

 پوهنتون شمول

 

9

ثقافت اسلامی

4

 پوهنتون شمول

 

مجموعه کردت ها

21

 

 

 

مجموعه کردت ها

21

 

سال دوم

سمستر 3

سمستر 4

شماره

مضامین

کردت

نوعیت

کورس

 

شماره

مضامین

کردت

نوعیت

کورس

1

احصائيه ايکولوژيکي

2

اساسی

 

1

اساسات مدیریت آب

3

مسلکی

2

اخلاق محیطی

2

مسلکی

 

2

جی آی اس-I

3

اساسی

3

مدیریت جنګلات و چراګاه

2

مسلکی

 

3

جیولوژی محیط زیستی

3

مسلکی

4

منابع انرژی

3

مسلکی

 

4

اقتصاد کوچک

3

مسلکی

5

کيمیای محيطی (آب و اتمسفیر)

3

مسلکی

 

5

ارتباطات منابع طبیعی

2

مسلکی

6

مدیریت خاک

3

مسلکی

 

6

اساسات نگارش علمی

3

اساسی

7

اساسات مدیریت

2

مسلکی

 

7

ثقافت اسلامی

3

پوهنتون شمول

8

ثقافت اسلامي

4

پوهنتون شمول

 

 

 

 

 

 

مجموعه کردت ها

21

 

 

 

مجموعه کردت ها

20

 

سال سوم

سمستر5

 

سمستر6

شماره

مضامین

کردت

نوعیت

کورس

 

شماره

مضامین

کردت

نوعیت

کورس

1

جی آی اس-II

3

مسلکی

 

 

ریموت سنسنگ

3

مسلکی

2

ایکولوژی

3

اساسی

 

 

تغیر اقلیم و جامعه

3

مسلکی

3

تنوع حیات

3

مسلکی

 

 

حفاظت منابع طبیعی

3

مسلکی

4

حکومتداری محیط زیستی

2

مسلکی

 

 

اساسات پالیسی و اداره منابع طبیعی

3

مسلکی

5

اقتصاد منابع طبیعی

2

مسلکی

 

 

انکشاف پایدار منابع طبیعی

3

مسلکی

6

هایدرولوژی تطبیقی

3

مسلکی

 

 

انکشاف منابع طبیعی و مصونیت غذائی

3

مسلکی

7

ثقافت اسلامی

4

پوهنتون شمول

 

 

ثقافت اسلامی

2

پوهنتون شمول

 

مجموعه کردت ها

21

 

 

 

مجموعه کردت ها

20

 

سال چهارم

سمستر7

 

سمستر8

شماره

مضامین

کردت

نوعیت

کورس

 

شماره

مضامین

کردت

نوعیت

کورس

1

منابع طبیعی و پلانگذاری استفاده از زمین

3

مسلکی

 

1

منابع طبیعی افغانستان

3

مسلکی

2

اقتصاد خدامات ایکوسیستم

3

مسلکی

 

2

منازعات و مشارکت منابع طبیعی

3

مسلکی

3

قانون منابع طبیعی افغانستان

3

مسلکی

 

3

تطبیقیات منابع طبیعی

3

مسلکی

4

ایکولوژی تطبیقی

3

مسلکی

 

4

مونوگراف

6

مسلکی

5

ایکوتوریزم

2

مسلکی

 

5

انترنشپ و کار ساحوی

3

مسلکی

6

روش تحقیق

3

اساسی

 

6

ثقافت اسلامی

2

پوهنتون شمول

7

ثقافت اسلامی

2

پوهنتون شمول

 

 

 

 

 

 

مجموعه کردت ها

21

 

 

 

مجموعه کردت ها

20

 

فیصدی

تعداد کردت ها

نوعیت کردت ها

26.5

44

اساسی

54.2

90

مسلکی

19.2

32

پوهنتون شمول

100

166

مجموعۀ کردت ها

گالری رسانه

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا