معرفی

پیشرفت و انکشاف در هر کشور نیاز مبرم به ساینس و دانش دارد. این دو عنصر به طور برجسته از طریق اجرای  تحقیقات علمی کسب می گردد. پیشرفت و انکشاف مهمترین عناصر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و صنعتی بوده که رشد سیاسی هرکشور متکی برآن است. چون اکثر تکنالوژی‎ها، عوامل و تخنیک‏های تولیدی از طریق اجرای تحقیقات علمی انکشاف می یابند بنآ هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که بدون رشد و انکشاف فراگیر علمی به توسعه اقتصادی و صنعتی دست یابد.

بنابر این، اولویت دادن به تحقیقات علمی و تکنالوژی منحیث رکن بنیادی یکی از نیازهای اساسی پیشرفت و عامل سوق دهنده برای انکشاف پایدار و نیل به رفاه  و جامعه مستقل واقعی می باشد.

تاریخچه

پوهنتون کابل بزرگترین، قدیمترین و معتبرترین کانون علمی در افغانستان می ‎باشد که بنیاد تحقیق را در چوکات «مرکز تحقیقات علمی» در سال  1342 ایجاد نمود. مرکز تحقیقات علمی تا سال 1370 منحیث یک ارگان علمی مطابق ستانداردهای بین المللی فعالیت می نمود و تحقیقات علمی در رشته های گوناگون در این مرکز صورت می ‏گرفت. اما متآسفانه مرکز تحقیقات علمی پوهنتون کابل مانند سایر زیر ساختارهای عامه کشور در جریان جنگ‏های داخلی از بین رفت و از فعالیت بازماند. این مرکز علمی در سال 1381 مجدداً به فعالیت آغاز نمود و در حال حاضر نقش کلیدی را در اجراء و ارایه مساعدت های علمی و تحقیقی به تمام نهادهای اکادمیک در سرتاسر کشور انجام می دهد.

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا