دیپارتمنت ساینس

الف) معرفی:

دیپارتمنت ساینس یک دیپارتمنت غیر فارغ‌ده بوده که در سال 1386 در چارچوب پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی به هدف حمایت از دو دیپارتمنت فارغ‌ده با تدویر کورس‌های اساسی مانند ریاضیات، فزیک و کیمیا کـه زمیـنه را برای ورود محصـلان به اصل رشتۀ تحصیلی یا تخصـصی مهیا می‌سـازد ایجاد گردیده است.

 

گالری رسانه

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا