حالت کنونی پوهنځی

پوهنځی بیولوژی به حیث یک پوهنځی مستقل در سال ۱۳۹۳ به اساس پیشنهاد پوهنځی ساینس قبلی و تائید ریاست انسجام امور اکادمیک و شورای رهبری وزارت و منظوری مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان نظر به تکمیل شرایط فزیکی و اکادمیک به سطح پوهنځی انکشاف نمود و از سال ۱۳۹۵ به این سو به صفت یک پوهنځی مستقل رسماٌ به فعالیت آغاز نمود. پوهنځی مذکور فعلاٌ دارای دو دیپارتمنت غیرفارغ ده نبات شناسی (بوتانی) و حیوان شناسی (زولوژی) میباشد. ایجاد دیپارتمنت سومی  بنام بیوتکنالوژی نیز پیشنهاد گردیده است. دارای ۶ لابراتوار ( لابراتوار انتومولوژی، لابراتوار پرازیتولوژی، لابراتوار جنیتیک، لابراتوارفزیولوژی حیوانی، لابراتوار فزیولوژی نباتی، لابراتوار سیستماتیک نباتی) بوده که کار های عملی و تطبیقات در این لابراتوار ها اجرا میگردد. به همین ترتیب کتابخانه پوهنځی با داشتن (۲۰۰۰)‌ جلد کتاب در خدمت استادان و محصلان قرار دارد.

    در اثر کوشش های مجددانه رهبری پوهنځی ، به منظور ایجاد زمینه های بهتر آموزش محصلان و        استادان در سال۱۳۹۶ هـ ش مرکز IT پوهنځی  با امکانات لازم تخنیکی تاسیس گردیده و به فعالیت آغاز نمود. با قرار دادن یک مقدار نرم افزار های موثر در این مرکز، زمینه بهتر برای اجرای دروس عملی مضمون کمپیوتر فراهم گردیده است.

به تعداد (10) عنوان کتاب درسی اقبال چاپ یافته و یک تعداد دیگر آماده چاپ است. همچنان میتوان از آثار علمی استادان جهت ترفیع علمی و تیزس ماستری و ودوکتورا نیز نام برد. کریکولم پوهنځی با در نظر داشت  نیاز های جامعه و در مطابقت با معیا ر های بین المللی در سال جاری تجدید گردید. پوهنځی بیولوژی دارای (19) تن کادر علمی بوده که از جمله (3) آنان به بورس های ماستری و یک تن به بورسیه دوکتورا معرفی گردیده اند. از جمله (14) تن اعضای کادر علمی موجود، یک تن آن داکتر، (۸) تن آن ماستر و (7) تن آن لیسانس اند. پوهنځی بیولوژی دارای (۸) کارمند اداری و (۲) تن کارمند خدماتی میباشد. به تعداد (394) محصل در صنوف چهار گانه پوهنځی مصروف تحصیل بوده که (147)‌ تن آن ذکور و (247)‌ تن آن اناث میباشند. در ارتباط به ارتقای ظرفیت کارمندان اداری (۲)‌ تن جهت فراگیری زبان انگلیسی و مهارت های کمپیوتر به مرکز آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر پوهنتون کابل معرفی گردیده اند. شورای محصلان جدیداً به فعالیت آغاز نموده است. تعمیر پوهنځی ترمیم گردیده و ایجاد Animal house  و باغ نباتات پیشنهاد شده است.

 

11425

تصویر تعمیر پوهنځی بیولوژی

گالری رسانه

ورکشاپ سه روزه برای محصلین دیپارتمنت تیاتر پوهنځی هنرهای زیبا توسط استاد (Dr. Edmund Chow) ایدمند چاو مهمان کشور سنگاپور پایان یافت.

سیستم تصفیه آب بعد از ۳۰ سال وقفه دوباره برای آبیاری فضای سبز محیط پوهنتون کابل فعال و مورد استفاده قرار گرفت. گزارش کامل در راپور ویدیویی تهیه شده توسط آمریت نشرات پوهنتون کابل.

یک لابراتوار کامپیوتری مجهز برای دیپارتمنت انگلیسی پوهنځی زبان ها و ادبیات خارجی پوهنتون کابل ساخته شده است که استادان تحقیقات علمی خود را در آن انجام می دهند و دانشجویان نیز در بخش های مختلف از آن استفاده می کنند.

چه باید کرد؟ تحت عنوان (چه باید کرد؟) تمثیل هنری در رابطه با حفاظت از محیط زیست ارائه شد. از سوی محصلین دیپارتمنت تیاتر پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل به راهنمایی استادان تحت عنوان، چه باید کرد؟ تمثیل هنری از آگاهی عمومی در رابطه با حفاظت از محیط زیست

پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی پوهنتون کابل که در ساحه مکرویان_یکه توت قرار دارد، شما می‌تواند از فعالیت‌های علمی، اداری و تدریسی شان در این گذارش ويديويی معلومات حاصل نمایید!

کنفرانس تحت عنوان نزول القرآن که توسط اساتید محترم پوهنځی شرعیات ترتیب شده بود در پوهنتون کابل برگزار گردید. جزئیات بیشتر در گزارش ویدیویی!

چند قطعه عکس های زیبا از پوهنتون کابل در موسم بارانی

روز جهانی آب در پوهنتون کابل طی یک سلسله مراسم بزرگ تجلیل شد. ادامه مطلب در گزارش ویدیویی آماده شده:

در دیدار سفارت چین در کابل از محصلین برتر پوهنتون کابل با اهدای لوح تقدیر و هدایای نقدی تجلیل شد.ادامه مطلب در گزارش ویدیویی آماده شده:

پوهنتون کابل در سال ۱۴۰۲ هـ ش، به ارزش حدود ۹۰ میلیون افغانی ده ها پروژه انکشافی و توسعه را تطبیق نموده است. گزارش ویدیویی:

کار قير ریزی با سرکهای نو در داخل پوهنتون کابل آغاز گردید

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید