تفاهم نامه

تفاهم نامه عبارت از  توافق کتبی همکاری ها بین دو یا بیشتر از دو نهاد رسمی می باشد که دریک سند رسمی طرح شده باشد. تفاهم نامه از نظر قانونی لازم الاجرا  نبوده اما بیانکر تمایل هر دو طرف برای پیشبرد یک قرارداد رسمی  می باشد. به این لحاظ مرکز تحقیقات علمی جهت توسعه فعالیت های تحقیقی و تمویل پروژه های علمی و تحقیقی استادان پوهنتون کابل تفاهم نامه های را  با سازمان های دولتی و بین المللی به امضا می رساند که یکی از آن تفاهم نامه ها را با موسسه محترم UNDP در قالب همکاری های تخنیکی و مالی به امضا رسانیده است.

دیدگاه:

دیدگاه مرکز تحقیقات علمی پوهنتون کابل در رابطه به امضای تفاهم نامه با موسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی  اینست که  زمینه یک محیط علمی معیاری را به منظور حمایه علمی از اعضای کادر علمی، فارغ التحصیلان، سازمانهای دولتی و غیردولتی که منجر به انکشاف کشور گردد میباشد.  

ماموریت:

ماموریت مرکز تحقیقات علمی پوهنتون کابل در رابطه به امضای تفاهم نامه ها با موسسات ملی و بین المللی جلب همکاری های همه جانبه مالی و تخنیکی آنها در قسمت راه اندازی ورکشاپها، تمویل پروژه های تحقیقی و انکشاف و توسعه تحقیقات علمی و معیاری پیشرفته در رشتههای گوناگون برای انکشاف پایدار و نیل به رفاه جامعه می باشد.

اهداف مرکز تحقیقات علمی:

  • ایجاد سیستم مدرن و معیاری تحقیقات علمی و تقویه آن جهت حل مشکلات فرا راه انکشاف سکتورهای اکادمیک، دولتی و خصوصی.
  • مساعدت علمی و مشورتی با وزارتخانه‏ها، تصدی‏ها و سایر موسسات اعم از دولتی و خصوصی جهت رشد اقتصاد ملی.
  • تدویر ورکشاپ‏ های آموزشی  تحقیقی برای استادان پوهنتون با کمک مالی دولتی و موسسات ملی و بین المللی.
  • تامین منابع برای تحقیقات علمی از طریق نهادهای دولتی، خصوصی و موسسات ملی و بین المللی.

گالری رسانه

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

محفل نظر خواهی در مورد نصاب برنامه ماستری جدید التاسیس در پوهنځی علوم اجتماعی برگزار گردید

نمایشگاه پوسترهای تحقیقاتی پوهنځی زراعت پوهنتون کابل برگزار گردید

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل