برنامه ماستری دیپارتمنت اگرانومی

چنانچه برای همه هوید است که رشته زراعت بزرگترین سکتور اقتصادی افغانستان را تشکیل میدهد. در این رشته  قسمت اعظم تولید ناخالص ملی تولید گردیده و اکثریت نقوس در آن اشتغال دارند و از این رهگذر امرار حیات می نمایند. از جانب دیگردیپارتمنت اگرانومی پوهنتون کابل یکی از سابقه دار ترین دیپارتمنت های پوهنحی زراعت پوهنتون کابل بوده که طی سالیان متمادی کادر های متعددی را به جامعه تقدیم نموده ولی هنوز هم قلت کادر های متخصص در این رشته محسوس بوده و ایجاب ایجاد برنامه ماستری را می نماید. 

بنابر به مطالب فوق پوهنتون کابل به اساس پلان انکشاف برنامه های فوق لیسانس وزارت محترم تحصیلات عالی برنامه ماستری را در دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی پوهنتون کابل به اساس اهداف، پلان، پروگرام و توافق نامه همکاری فی مابین پوهنتون کابل و پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنالوژی افغانستان ( انستو) طرح نمود که در نتیجه برنامه ماستری اگرانومی در سال 1397 به اساس پیشنهاد های مکرر دیپارتمنت اگرانومی و پوهنځی زراعت پوهنتون کابل با در نظر داشت امکانات و سهولت های موجوده از جانب وزارت محترم تحصیلات عالی منظور گردید.

هدف اساسی برنامه ماستری تربیه کادر های متخصص در بخش های مختلف اگرانومی به سطح کشور و منطقه بوده تا  بتواند مشکلات ناشی از بخسش های مختلف زراعت را  حل نماید.

افراد واجد شرایط که از پوهنتون های مختلف کشور فازغ التحصیل می باشند، بعد از سپری نمودن امتحان کانکور و طی مراحل استاد قانودی شامل برنامه می شوند. به اساس تفاهم نامه رسمی بین پوهنتون کابل و انستو در زمینه های تحقیق، تدریس و پروگرام ها کوتاه مدت که از جانب وزارت تحصیلات عالی و کشور هندوستان که حامی برنامه های ماستری پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنالوژی افغانستان تدوین می یابد، هد دو برنامه باید مستفید شوند.

پوهنځی ززراعت پوهنتون کابل جهت دریافت کمک های ملی و بین المللی تفاهم نامه های مختلف با موسسات داخلی و خارجی مانند FAO, GRAIN, UNDP, ICARDA, CAAI را بخاطر پیشبرد امور تحقیق و تدریس امضا نموده که دیپارتمنت اگرانومی نیز از کمک های شان مستفید می گردد. در حال حاضر یک صنف برنامه ماستری جریان داشته که از جانب موسسه  GRAIN حمایت می گردد.

جهت پیشبرد برنامه دیپارتمنت فعلا دارای اساتید کافی و واجد شرایط می باشد که هر کدام دارای سند دوکتورا از کشور های معتبر دنیا می باشد. لابراتوار اگرانومی فعال بوده و توسط موسسات  مختلف مانند USAID، JICA و کشور چین تجهیز گردیده است. همچنان برنامه ماستری اگرانومی بر علاوه سایر امکانات جهت انجام تحقیقات بیشتر از یک هکتار زمین در محوطه پوهنځی را در اختیار دارد.

 

دیدگاه و مأموریت

دیدگاه

برنامه ماستری اگرانومی مصمم است تا با پیشکش نمودن  ارتقای سطح دانش و افزایش مهارتهای تخصصی افراد درعرصه حل پرابلم های زراعتی مخصوصاً بخش های اگرانومی از طریق معرفی شیوه های مدرن تحقیق، تدریس و خدمات با کیفیت به یکی از برنامه های ماستری به سطح منطقه مبدل شود.

مـأموریت

  برنامه ماستری اگرانومی در حال حاضر از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات،  مصروف تربیه افراد مسلکی ،متخصص درسکتور زراعت بخصوص در عرصه اگرانومی به منظور تسریع روند رشد و انکشاف زراعت کشور ،ارتقای ظرقیت تخصصی، رهبری و مدیریت سالم د رعرصه های مختلف زراعت میباشد .


اهداف برنامه ماستری اگرانومی

 1. ایجاد یک پروگرام تشدیدی تحقیقی از طریق زراعت پایدار جهت بلند بردن تولید غذا در هر سال.
 2. مهارت و آموختن دانش در انجام تحقیقات در بخش های مختلف اگرانومی مانند فزیولوژی ومدیرت غلات، مدیریت گیاهان هرزه، نباتات تجارتی و روغنی ، بلند بردن حاصلخیزی خاک و سایر بخش های تخصصی اگرانومی.
 3. طرح، دیزاین و ارزیابی تحقیقات انجام شده با شیوه های اگرانومیکی.
 4. بلند بردن سطح دانش تخصصی و مسلکی افراد از طریق فرا گرفتن تدریس و تحقیق.
 5. شریک ساختن نتایج تحقیقات با موسسات ملی و زراعتی و خدمات عامه جهت بلند بردن سطح آگاهی آنها در مورد انکشافات جدید.

کادر علمی برنامه ماستری 

 1. پوهاند دوکتور وکیل احمد سرحدی
 2. پوهنوال دوکتور محمد ظریف شریفی
 3. پوهاند دوکتور امیرجان سعیدی
 4. پوهاند دکتور ذکرالله صافی
 5. پوهندوی دوکتور سخیداد سلیم
 6. پوهنمل دوکتور احمد فهیم صمدی
 7. پوهنمل دکتور صفی الله حبیبی
 8. پوهنمل دوکتور محمدزمان امینی
 9. پوهنمل دکتور محمد داود حیدری

حمایت پروگرام

 1. وزارت تحصیلات عالی
 2. پوهنتون کابل
 3. پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنالوژی افغانستان
 4. موسسه FAO
 5. موسسه ICARDA
 6.  موسسه GRAIN
 7. وزارت زراعت، مالداری و آبیاری
 8. موسسه CAAI

تعداد محصلین

برنامه ماستری اگرانومی در سال 1398 به تعداد 35 تن را فارغ التحصیل و در سال 1399 دارای دو صنف که یکی آن دولتی بوده و شامل (30 محصل) و صنف دیگر که از جانب موسسه گرین حمایت می شود.

گالری رسانه

پوهنتون کابل در سال ۱۴۰۲ هـ ش، به ارزش حدود ۹۰ میلیون افغانی ده ها پروژه انکشافی و توسعه را تطبیق نموده است. گزارش ویدیویی:

کار قير ریزی با سرکهای نو در داخل پوهنتون کابل آغاز گردید

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا