اهداف مرکز تحقیقات علمی

هدف اساسی مرکز تحقیقات علمی

هدف اساسی مرکز تحقیقات علمی تقویه تحقیقات علمی در پوهنتون کابل به منظور ارتقای ظرفیت و اجرای تحقیقات علمی معیاری می ‎باشد.

اهداف فرعی مرکز تحقیقات علمی

 • ایجاد سیستم مدرن و معیاری تحقیقات علمی و تقویه آن جهت حل مشکلات فرا راه انکشاف سکتورهای اکادمیک، دولتی و خصوصی.
 • مساعدت علمی و مشورتی با وزارتخانه‏ها، تصدی‏ها و سایر موسسات اعم از دولتی و خصوصی جهت رشد اقتصاد ملی.
 • تدویر ورکشاپ‏ های آموزشی  تحقیقی برای اساتید پوهنتون با کمک مالی دولتی و موسسات ملی و بین المللی.
 • گسترش تجربیات کادرهای علمی که آشنایی به انجام تحقیقات علمی دارند، بمنظور رشد مهارت کادرهای علمی در سطح پوهنځی‏ها.
 • توجه جدی جهت انجام تحقیقات معیاری در ترفیعات علمی، تیزس‏های ماستری، دوکتورا و مونوگراف‏ها.
 • شناسایی و ایجاد هماهنگی نیروی تحقیق در پوهنتون کابل.
 • ایجاد فرصت انتقال تجارب علمی به کادرهای علمی جوان.
 • ایجاد توامیت میان مرکز تحقیقات علمی پوهنتون کابل و سایر مراکز تحقیقاتی ملی و بین المللی.
 • تامین منابع برای تحقیقات علمی از طریق نهادهای دولتی، خصوصی و موسسات ملی و بین المللی.

 وظایف عمده مرکز تحقیقات علمی

 • تنظیم، رهنمایی و مساعدت در امور تحقیقات علمی.
 • فراهم آوری تسهیلات برای محققان داخلی و خارجی.
 • مساعدت علمی و مشورتی با وزارتخانه‎ها، تصدی‎ها و سایر موسسات اعم از دولتی و خصوصی.
 • اجرای امور علمی، تحقیقی و مشورتی در سکتورهای دولتی و خصوصی در مقابل حق‏الزحمه معیاری.
 • برقراری و تحکیم روابط با موسسات علمی و تحقیقاتی مختلف داخلی و خارجی.
 • تامین اشنایی با روش‏های تحقیق از طریق تدویر سیمینارها، کنفرانس‏ها، کورس‎ها و ورکشاپ‏های علمی - تحقیقی.
 • جلب کمک‎های کشورهای کمک کننده و موسسات ملی و بین المللی به منظور انکشاف تحقیقات علمی.
 • نشر نتایج تحقیقات طبق پالیسی نشراتی پوهنتون کابل.

 

گالری رسانه

پوهنتون کابل در سال ۱۴۰۲ هـ ش، به ارزش حدود ۹۰ میلیون افغانی ده ها پروژه انکشافی و توسعه را تطبیق نموده است. گزارش ویدیویی:

کار قير ریزی با سرکهای نو در داخل پوهنتون کابل آغاز گردید

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا