اهداف مرکز تحقیقات علمی

هدف اساسی مرکز تحقیقات علمی

هدف اساسی مرکز تحقیقات علمی تقویه تحقیقات علمی در پوهنتون کابل به منظور ارتقای ظرفیت و اجرای تحقیقات علمی معیاری می ‎باشد.

اهداف فرعی مرکز تحقیقات علمی

 • ایجاد سیستم مدرن و معیاری تحقیقات علمی و تقویه آن جهت حل مشکلات فرا راه انکشاف سکتورهای اکادمیک، دولتی و خصوصی.
 • مساعدت علمی و مشورتی با وزارتخانه‏ها، تصدی‏ها و سایر موسسات اعم از دولتی و خصوصی جهت رشد اقتصاد ملی.
 • تدویر ورکشاپ‏ های آموزشی  تحقیقی برای اساتید پوهنتون با کمک مالی دولتی و موسسات ملی و بین المللی.
 • گسترش تجربیات کادرهای علمی که آشنایی به انجام تحقیقات علمی دارند، بمنظور رشد مهارت کادرهای علمی در سطح پوهنځی‏ها.
 • توجه جدی جهت انجام تحقیقات معیاری در ترفیعات علمی، تیزس‏های ماستری، دوکتورا و مونوگراف‏ها.
 • شناسایی و ایجاد هماهنگی نیروی تحقیق در پوهنتون کابل.
 • ایجاد فرصت انتقال تجارب علمی به کادرهای علمی جوان.
 • ایجاد توامیت میان مرکز تحقیقات علمی پوهنتون کابل و سایر مراکز تحقیقاتی ملی و بین المللی.
 • تامین منابع برای تحقیقات علمی از طریق نهادهای دولتی، خصوصی و موسسات ملی و بین المللی.

 وظایف عمده مرکز تحقیقات علمی

 • تنظیم، رهنمایی و مساعدت در امور تحقیقات علمی.
 • فراهم آوری تسهیلات برای محققان داخلی و خارجی.
 • مساعدت علمی و مشورتی با وزارتخانه‎ها، تصدی‎ها و سایر موسسات اعم از دولتی و خصوصی.
 • اجرای امور علمی، تحقیقی و مشورتی در سکتورهای دولتی و خصوصی در مقابل حق‏الزحمه معیاری.
 • برقراری و تحکیم روابط با موسسات علمی و تحقیقاتی مختلف داخلی و خارجی.
 • تامین اشنایی با روش‏های تحقیق از طریق تدویر سیمینارها، کنفرانس‏ها، کورس‎ها و ورکشاپ‏های علمی - تحقیقی.
 • جلب کمک‎های کشورهای کمک کننده و موسسات ملی و بین المللی به منظور انکشاف تحقیقات علمی.
 • نشر نتایج تحقیقات طبق پالیسی نشراتی پوهنتون کابل.

 

گالری رسانه

لکچر رئیس جمهور محمد اشرف غنی در پوهنتون کابل تحت عنوان "فرصت تغییر بازی: خروج نیروهای ناتو و ایالات متحده امریکا از افغانستان"

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

بخش دوم سخنرانی جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور در باره اعمار صلح

بخش نخست سخنرانی جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور در باره اعمار صلح

ویدیو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل