ارزش های استراتیژیک تضمین کیفیت در پوهنتون کابل:

پلان استراتژیک کنونی، فعالیت های انکشافی کمیته تضمین کیفیت پوهنتون کابل  را در پنج سال آیندۀ  در شش بخش اساسی مشخص میسازد و هر بخش اهداف مشخص خود را داراست. بخش های اساسی شامل:

  • ظرفیت سازی محصلان
  • بهبود کیفیت تدریس
  • تطبیق نظارت سالانه پروگرام های علمی در سطح پوهنتون کابل و تطبیق مرور دوره یی
  • تجدید و بروز سازی نصاب
  • تکنالوژی معلوماتی
  • ارتقای ظرفیت کارمندان

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا