آمریت منابع بشری

در ابتدا تحت عنوان شعبۀ ذاتیه زیر اثر مدیریت تحریرات با موجودیت دو تن مامور در سال 1315 امور مربوط به منابع بشری را پیش می‌برد. بعداً، در سال 1325 به مدیریت مامورین تغییر نام کرد. بنابر وسعت سیستم اداری پوهنتون در سال 1343 به مدیریت عمومی مامورین و متعاقبا به سه مدیریت دیگر یعنی استخدام، سوانح و تصنیف به تشکیل آن اضافه گردید. مدیریت عمومی مامورین تا سال 1389 ساختار تشکیلاتی خود را حفظ نمود و در سال 1390 این مدیریت به آمریت منابع بشری ارتقا و تغییر نام نمود که فعلاً مدیریت‌های عمومی استخدام، مدیریت عمومی آموزش و انکشاف اداره، مدیریت عمومی سوانح ارزیابی و دیتابیس و مدیریت مصونیت و رسیدگی به شکایات زیر حمایت و در همکاری با این آمریت فعالیت می‌نمایند.

اهم وظایف آمر منابع بشری پوهنتون کابل قرار ذیل است: ارایۀ مشوره‌های مسلکی به معاون مالی و اداری به منظور غنامندی اهداف و پروگرام‌های اداره؛ مدیریت و نظارت از تطبیق پروگرام‌های اداره جهت رسیدن به نتایج مطلوب؛ تأمین روابط با ریاست منابع بشری وزارت جهت پیشبرد امور استخدام، ترفیع، تقاعد، مجازات و مکافات کارکنان؛ ترتیب ساختار تشکیلاتی و لوایح وظایف مطابق به فعالیت‌ها و برنامه‌های اداره جهت رسیدن به اهداف؛ نظارت ، ارزیابی اجراآت، انفکاک، تغییر، تبدیل، شکایات و صحت کارکنان، رفاه، مصؤنیت، نظم و دسپلین اداره و حاضری یومیۀ کارکنان به منظور تطبیق بهتر قانون؛ نظارت از سیستم دیتابس سوانح کارکنان اداره به منظور حصول اطمینان از صحت ارقام ثبت شده؛ تدویر ورکشاپ‌ها و سمینارها، و طرح پلان‌های آموزشی به منظور ارتقای ظرفیت مامورین و ارزیابی از کیفیت اجراآت کارکنان به منظور سطح بازدهی کاری و ارتقای ظرفیت کاری آن‌ها.

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا