آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی

این آمریت در سال ۱۳۹۱ شامل تشکیل پوهنتون کابل گردید. همزمان با آن کمیتۀ اعتلای کیفیت تأسیس شد. کارهای روزمرۀ این آمریت مطابق لایحۀ وظایف قرارذیل است: کنترول و نظارت از امور تدریسی و علمی پوهنځی‌ها در مشوره با رییس، معاونین و روسای پوهنځی‌ها؛ ارسال مکتوب‌ها و تصاویب کمیتۀ اعتلای کیفیت غرض اجراآت بعدی به مراجع مربوط آن و سایر وظایف مربوط به کنترول از کیفیت که از جانب آمر مربوط برایش سپرده می‌شود. آمریت تضمین کیفیت را 22 عضو، یک یک نماینده از هر پوهنځی همکاری و حمایت می‌نماید.

گالری رسانه

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا