پروگرامهای تدریسی پوهنځی

پروگرامهای تدریسی پوهنځی

پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی سابقه ی غنی در بخش تیلی کمیونیکیشن دارد. تدریس تیلی کمیونیکیشن برای اولین مرتبه در سطح ملی در سال 1343 در پوهنځی دایر گردید و بعداً در سال 1386 بخش آی تی نیز به آن اضافه گردید که بازهم در صدر جدولی قرار میگیرد که به معرفی پروگرام آی – تی پرداخته است. پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی بعد از ارتقا به سطح تحصیلات عالی دولتی عرضه پروگرام تحصیلی چهار ساله را تحت عنوان "پروگرام لیسانس در بخش تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی " ویا Bachelor of Science in Information and Communication Technology (BS in ICT)  به سطح لیسانس دایر نموده است. با کسب تجارب غنی از برنامه فوق الذکر و نیاز سنجی سکتور های مربوط  مصم گردید که نصاب برنامه های ذیل را روی دست گیرد.

  • نصاب تحصیلی انجنیری مخابرات (Bachelor of Science in Telecommunication- BSC in TCE) : مسوولیت پیشبرد برنامه انجنیری مخابرات را دیپارتمنت انجنیری مخابرات به عهده داشته که تمام برنامه در هشت سمستر یا چهار سال تحصیلی بصورت کریدت تطبیق میگردد.
  • نصاب تحصیلی ساینس و انجنیری معلوماتی (Bachelor of Science in ISE) : مسوولیت پیشبرد برنامه (BS in ISE) را دیپارتمنت ساینس و انجنیری معلوماتی این پوهنځی به عهده دارد که تمام کورس ها در هشت سمستر ویا چهار سال تحصیلی تنظیم و با درنظرداشت پیش نیاز تطبیق میگردد.

 

گالری رسانه

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل