درباره

عکس

مشکلات و آلودگی محیط ‌زیست و بیماری‌های ناشی از آن همه روزه حیات بشر را در سراسر دنیا با تهدید و چالش مواجه ساخته است و هرسال ده‌هاهزار انسان؛ حیات خود را از دست می‌دهد. بعضی حوادث محیطی غیرمترقبه می‌باشد که پیشبینی و جلوگیری آن مشکل است؛ مانند زلزله، توفان‌ها، خشک‌سالی، تغییراقلیم و غیره. ولی بعضی حوادث‌محیط ‌زیستی در نتیجۀ فعالیت‌های بشری ایجاد شده، مانند آلودگی میحط‌زیستی (آلودگی‌هوا، آب، خاک و زمین)، باریک شدن طبقۀ اوزون و گرم شدن کرۀ زمین، که این همه با آغاز فعالیت‌های صنعتی، استفادۀ بیش از حد منابع‌طبیعی، استفادۀ بیش از حد منابع انرژی فوسیلی و انرژی غیرقابل تجدید است. در قرن نوزدهم، بشر به انکشافات شایانی در عرصۀ صنعت و تکنالوژی دست یافت. بشر در صدد گشودن دروازه‌های بستۀ صنعت و تکنالوژی بود؛ اما به پیامدهای ناگوار انکشاف صنعت بی‌دوام و استفادۀ بیش از حد منابع انرژی تجدیدناپذیر توجه نکرد، که این روند به تدریج، محیط‌ زیست را متضرر ساخت و حال ترمیم آن ناممکن به نظر می‌رسد. اگر انسان‌ها جلو عوامل آلودگی روزافزون محیط‌زیست را نگیرند و برمبنای اساسات انکشاف پایدار عمل نکنند، پیامدهای بسیار خطرناک را در قبال خواهد داشت.     

روی این ملحوظ، نخست ادارۀملی حفاظت محیط‌زیست در چارچوب ادارۀ دولت ایجاد شد تا از خطرات حوادث محیط‌زیستی مدیریت و جلوگیری نماید و خطرات حوادث غیرمترقبۀ محیط ‌زیستی را نیز کاهش دهد. پوهنتون‌ها و نهادهای علمی کشور با ملاحظۀ روزافزون چالش‌های محیط‌زیستی، اشاعۀ علم محیط‌زیست، حفاظت محیط‌زیست، منابع‌طبیعی، مدیریت‌حوادث و انجام تحقیقات در این عرصه‌‌ها به ایجاد دیپارتمنت در این رشته‌ها مبادرت ورزیدند. به همین ترتیب، بنابر ضرورت و نیازمندی‌های جامعۀعلمی و بازارکار، در سال 1388 هجری‌شمسی دیپارتمنتی به نام "حفاظت محیط‌زیست و مدیریت‌حوادث" در چارچوب پوهنځی زمین‌شناسی ایجاد گردید. این دیپارتمنت به حیث اولین دیپارتمنت رشتۀحفاظت محیط‌زیست و مدیریت‌حوادث در افغانستان، رسمیت را کسب نمود. بعداً، مطابق اقتضای وقت، نظر به پلان توسعه‌یی پوهنتون کابل و همچنان اختصاصی‌ساختن ساحات مختلف اکادمیک، استادان پوهنتون کابل با همکاری وزارت تحصیلات عالی، پوهنځی مستقل محیط‌زیست را پیشنهاد کردند و بالاخره با تصویب شورای وزیران، پوهنځی محیط‌زیست، در چارچوب پوهنتون کابل ایجاد گردید و در سال 1392 با داشتن 430 تن محصل جدیدالشمول و 150 تن محصل از دیپارتمنت حفاظت محیط‌زیست و مدیریت‌حوادث در صنف‌‌های مختلف رسماً آغاز به کار کرد.

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا