تطبیق نظارت سالانه و مرور دوره یی

هدف: مرور و ارزیابی پروگرام های علمی جهت دریافت نقاط ضعف و قوت، و آوردن تغییرات مثبت در برنامه های علمی که بتواند برای اینده محصلان موثر باشد.

نظارت سالانه یک پروسه رسمی بوده که توسط تمام پروگرام های علمی نهاد های تحصیلی هر سال یکبار تطبیق میگردد و هدف ان مرور برنامه های علمی بوده و شناخت ساحات که ضرورت به پیشرفت دارند میباشد.

مرور دوره یی هم یک پروسه رسمی بوده و حد اقل در هر پنج سال یکبار هر پروگرام علمی باید مرور شود. هدف از تطبیق مرور دوره یی ارزیابی برنامه های علمی،دوام، کیفیت و استندرد های هر پروگرام علمی بوده و بعد از مرور تصامیم لازم باید اتخاذ شود.تطبیق مرور دوره یی فرصت مناسب جهت جلب توجه بیشتر درخواست کنندگان بوده ، باعث بلند رفتن کیفیت تدریس و آموزش میگردد.

تطبیق نظارت سالانه در تمام پوهنحی های پوهنتون کابل از سال ۱۳۹۷ شروع خواهد گردیده است، و مرور دوره یی در پوهنحی های وترنری، زراعت، روانشناسی و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۸ تطبیق گردید. بقیه پوهنحی ها در سالهای بعدی شامل پروسه مرور دوره یلی میشوند.

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا