برنامه ماستری پوهنځی ریاضیات

رشته ریاضیات یکی ازبخش های مهم مورد نیازدرسطح کشور، برای رفع بسیاری ازپرابلم های فرهنگی ، تخنیکی ، اقتصادی، اجتماعی ، نظامی وحتی سیاسی . درسال 1321 یکجا با سه رشته دیگر (فزیک ، کیمیا ، وبیولوژی ) به حیث دیپارتمنت ریاضیات درچوکات پوهنځی ساینس ، سومین پوهنحځی بعد از(طب وحقوق ) درقالب پوهنتون کابل تاسیس گردید.

درطی چندین سال این رشته به منظور رفع نیازمندی های علمی ، تخصصی ، محاسبوی وتکنالوژی درچوکات پوهنځی ساینس فعالیت علمی خویش را به پیش برده است.

تا این که درسال 1364 پوهنځی ساینس سه برنامه ماستری را درسه دیپارتمنت این پوهځی (ریاضیات ، کیمیا وبیولوژی ) دایرنمود.

برنامه ماستری در دیپارتمنت ریاضیات با داشتن چهارنفر استاد مدرس واجد شرایط ( دونفر خارجی و دونفر داخلی ) دایرگردید.

درشروع برنامه ماستری امتحان عمومی از داوطلبان دوره ماستری اخذ و به تعداد (6) نفرمحصل داوطلب کامیاب وشامل برنامه ماستری گردیدند.محصلین این برنامه باسپری نمودن 14 مضمون تخصصی ، 6مضمون اساسی و چهارمضمون عمومی و دفاع تزیس برنامه ماستری دوره اول را بعد ازختم 5 سمستر درسال 1367 با موفقیت به پایان رساندند.

درسال های بعدی نسبت وخیم شدن وضعیت سیاسی ، اقتصادی ونظامی کشور برنامه ماستری درسطح پوهنتون کابل توقف (تعطیل ) گردید. درسال 1393 با توجه به رشد علم و دانش درسطح جهان وجامعه افغانستان پوهنځی ساینس درچوکات چهارپوهنځی ( ریاضیات ، فزیک ، کیمیا و بیولوژی ) ایجاد گردید.

خوش بختانه به پیشنهاد که سند پالیسی برنامه ماستری ازطرف استادان پوهنځی ریاضیات به مقامات ذیصلاح برنامه ماستری درسال 1398 قبول ومنظورگردید.

اکنون استادان پوهنځی ریاضیات با همکاری استادان دیپارتمنت ریاضیات پوهنتون پولی تخنیک کابل می خواهند که این برنامه را برای ارتقا وظرفیت نسل جوان کشور مطابق نیازمندی های روز در کشور به پیش به برند.به امید موفقیت های هرچه بیشترعلمی درکشور.

گالری رسانه

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

بخش دوم سخنرانی جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور در باره اعمار صلح

بخش نخست سخنرانی جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور در باره اعمار صلح

ویدیو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل