آمریت مالی و حسابی

هدف این آمریت نظارت از اجرای تمام حساب‌های مصارفاتی بودجۀ عادی و انکشافی می‌باشد. اهم وظایف آمر مالی و حسابی قرا ذیل است: طرح و تسوید بودجۀ عادی ریاست پوهنتون کابل با همکاری معاون مالی و اداری جهت ارایۀ آن به مقامات ذیصلاح وزارت/ اداره؛ کنترول از ترتیب بودجۀ عادی و انکشافی جهت تثبیت دقیق بودجه؛ ایجاد سیستم‌های مؤثر مالی و حسابده اعم از بودجۀ عادی و انكشافی جهت شفافیت امور؛مراقبت از جمع‌آوری اسناد محسوبی فورم (م10) به منظور ثبت و معامله فورم محسوبی (م12) و (م13) بازگشتی؛ مراقبت از ترتیب فورمه‌های محسوبی مصارفاتی پروژه‌های انکشافی و عادی غرض تصفیه حسابات پروژه‌ها؛ترتیب راپور محسوبی مصارفاتی ماهوار در همکاری با بخش حواله‌جات پیشکی غرض ارسال به وزارت/ اداره مالیه؛معامله اسناد محسوبی به دفاتر مربوط جهت مجرایی پول ذمت اشخاص و دوایر دولتی و غیردولتی و اجرای سایر وظایف مربوط به وظیفه که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف ریاست پوهنتون کابل به او سپرده می‌شود.

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا