آمریت مالی و حسابی

هدف این آمریت نظارت از اجرای تمام حساب‌های مصارفاتی بودجۀ عادی و انکشافی می‌باشد. اهم وظایف آمر مالی و حسابی قرا ذیل است: طرح و تسوید بودجۀ عادی ریاست پوهنتون کابل با همکاری معاون مالی و اداری جهت ارایۀ آن به مقامات ذیصلاح وزارت/ اداره؛ کنترول از ترتیب بودجۀ عادی و انکشافی جهت تثبیت دقیق بودجه؛ ایجاد سیستم‌های مؤثر مالی و حسابده اعم از بودجۀ عادی و انكشافی جهت شفافیت امور؛مراقبت از جمع‌آوری اسناد محسوبی فورم (م10) به منظور ثبت و معامله فورم محسوبی (م12) و (م13) بازگشتی؛ مراقبت از ترتیب فورمه‌های محسوبی مصارفاتی پروژه‌های انکشافی و عادی غرض تصفیه حسابات پروژه‌ها؛ترتیب راپور محسوبی مصارفاتی ماهوار در همکاری با بخش حواله‌جات پیشکی غرض ارسال به وزارت/ اداره مالیه؛معامله اسناد محسوبی به دفاتر مربوط جهت مجرایی پول ذمت اشخاص و دوایر دولتی و غیردولتی و اجرای سایر وظایف مربوط به وظیفه که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف ریاست پوهنتون کابل به او سپرده می‌شود.

گالری رسانه

یک لابراتوار کامپیوتری مجهز برای دیپارتمنت انگلیسی پوهنځی زبان ها و ادبیات خارجی پوهنتون کابل ساخته شده است که استادان تحقیقات علمی خود را در آن انجام می دهند و دانشجویان نیز در بخش های مختلف از آن استفاده می کنند.

چه باید کرد؟ تحت عنوان (چه باید کرد؟) تمثیل هنری در رابطه با حفاظت از محیط زیست ارائه شد. از سوی محصلین دیپارتمنت تیاتر پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل به راهنمایی استادان تحت عنوان، چه باید کرد؟ تمثیل هنری از آگاهی عمومی در رابطه با حفاظت از محیط زیست

پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی پوهنتون کابل که در ساحه مکرویان_یکه توت قرار دارد، شما می‌تواند از فعالیت‌های علمی، اداری و تدریسی شان در این گذارش ويديويی معلومات حاصل نمایید!

کنفرانس تحت عنوان نزول القرآن که توسط اساتید محترم پوهنځی شرعیات ترتیب شده بود در پوهنتون کابل برگزار گردید. جزئیات بیشتر در گزارش ویدیویی!

چند قطعه عکس های زیبا از پوهنتون کابل در موسم بارانی

روز جهانی آب در پوهنتون کابل طی یک سلسله مراسم بزرگ تجلیل شد. ادامه مطلب در گزارش ویدیویی آماده شده:

در دیدار سفارت چین در کابل از محصلین برتر پوهنتون کابل با اهدای لوح تقدیر و هدایای نقدی تجلیل شد.ادامه مطلب در گزارش ویدیویی آماده شده:

پوهنتون کابل در سال ۱۴۰۲ هـ ش، به ارزش حدود ۹۰ میلیون افغانی ده ها پروژه انکشافی و توسعه را تطبیق نموده است. گزارش ویدیویی:

کار قير ریزی با سرکهای نو در داخل پوهنتون کابل آغاز گردید

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا