آمریت امور محصلان

آمریت امورمحصلان پوهنتون کابل قبل از سال 1390 تحت نام مدیریت عمومی محصلان فعالیت می کرد و درهمین سال به آمریت امورمحصلان پوهنتون کابل ارتقا، داده شد. ین آمریت در چوکات معاونیت امورمحصلان فعالیت می نماید. این آمریت دارای تشکیلات منظم می باشد، و درچوکات تشکیلاتی خویش دارای مدیریت عمومی ثبت راجستر با سه کارمند، مدیریت عمومی فارغان با دو کارمند، و مدیریت دیتابس بانک معلوماتی با یک کارمند و دو کارکن خدماتی است.

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا