آمریت امور محصلان

آمریت امورمحصلان پوهنتون کابل قبل از سال 1390 تحت نام مدیریت عمومی محصلان فعالیت می کرد و درهمین سال به آمریت امورمحصلان پوهنتون کابل ارتقا، داده شد. ین آمریت در چوکات معاونیت امورمحصلان فعالیت می نماید. این آمریت دارای تشکیلات منظم می باشد، و درچوکات تشکیلاتی خویش دارای مدیریت عمومی ثبت راجستر با سه کارمند، مدیریت عمومی فارغان با دو کارمند، و مدیریت دیتابس بانک معلوماتی با یک کارمند و دو کارکن خدماتی است.

گالری رسانه

کنفرانس تحت عنوان نزول القرآن که توسط اساتید محترم پوهنځی شرعیات ترتیب شده بود در پوهنتون کابل برگزار گردید. جزئیات بیشتر در گزارش ویدیویی!

چند قطعه عکس های زیبا از پوهنتون کابل در موسم بارانی

روز جهانی آب در پوهنتون کابل طی یک سلسله مراسم بزرگ تجلیل شد. ادامه مطلب در گزارش ویدیویی آماده شده:

در دیدار سفارت چین در کابل از محصلین برتر پوهنتون کابل با اهدای لوح تقدیر و هدایای نقدی تجلیل شد.ادامه مطلب در گزارش ویدیویی آماده شده:

پوهنتون کابل در سال ۱۴۰۲ هـ ش، به ارزش حدود ۹۰ میلیون افغانی ده ها پروژه انکشافی و توسعه را تطبیق نموده است. گزارش ویدیویی:

کار قير ریزی با سرکهای نو در داخل پوهنتون کابل آغاز گردید

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا