د دکتورا برنامې د زده کړیالانو ډیزرټېشن

د داخلي ژبې او ادبیاتو پوهنځي د دکتورا برنامې فارغ التحصیل سکالرې ښاغلې نازیه پتمن ډیزرټېشن د ۱۴۰۱/۹/۱۵ نېټې څخه تر ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ پورې د اعتبار وړ ده.

د یادونې وړ ده چې د ښاغلي سید روضت الله مجید دیزرتیشن د ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ نېتې څخه تر ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ پورې د اعتبار وړ ده. 

  هر هغه څوک چې پدې اړه  نظریات، انتقادات او وړاندیزونه لري لاندې فورم خانه پوري او نظریات مو له موږ سره شریک کولای شي.

 

د زده کړیالانو شهرت او ډیزرټېشن :

۲ـ سید روضت الله مجید             د ډیزرټېشن لېنک

۱ـ نازیه پتمن                               د ډیزرتېشن لېنک

د لیدونکو د نظرونو د فورم لېنک:                   لېنک:

 

گالری رسانه

A part of the speech of the Honorable Minister of Higher Education Sheikh Nada Mohammad Nadeem to the teachers of Kabul University

A meeting was held to share ideas about the curriculum of the new master's program in the Faculty of Social Sciences

An exhibition of research posters of the Faculty of Agriculture was held

The graduation ceremony of the students of Kabul University 2022 was celebrated

Pictures Album of Kabul University Graduation Ceremony 2022

Pictures album of the courtyard of Kabul University after a gentle and beautiful rain

Honorable Latifullah Khairkhah's speech Academic deputy of the Ministry of Higher EducationIn the art exhibition of the spring semester of the Faculty of Fine Arts of Kabul University