اطلاعیۀ پوهنځی کیمیای درمورد بست کادری !

website admin
چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ - ۱۰:۱۵
gfsdf

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

پوهنځی کیمیای پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت کیمیای عمومی و غیر عضوی  خویش به سویه لیسانس،ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ     ۱۳۹۹/۷/۱۶    الی ۱۳۹۹/۷/۳۰   به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.


  

گالری رسانه

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل