اطلاعیۀ پوهنځی روانشناسی درمورد بست کادری !

website admin
پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۷ - ۱۲:۷
ku

Publish Date

Closing Date

پوهنځی روانشناسی   پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت روانشناسی خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۴۰۰/۳/۲۷ الی ۱۴۰۰/۴/۱۵  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 

گالری رسانه

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل