پوهنځی‌های علوم طبیعی

کمپیوتر ساینس

 انجنیری

 اقتصاد

علوم وترنری

کیمیا

بیولوژی

 محیط زیست   

ریاضیات

فزیک

زراعت

زمین شناسی 

فارمسی