برنامه های ماستری پوهنځی کمپیوتر ساینس

برنامه ماستری پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل در سال 1393 به کمک پوهنتون تالین کشور استونیا آغاز شده است. این برنامه به اساس تفاهمنامه های رسمی بین پوهنتون کابل و پوهنتون تالین که تفاهمنامه اول در نومبر سال 2013 و تفاهمنامه دوم در اکتوبر 2016 به امضا رسیده است به پیش برده میشود.

نصاب درسی برنامه ماستری پوهنځی کمپیوتر ساینس توسط استادان پوهنځی کمپیوتر ساینس و به کمک استادان پوهنتون تالین کشور استونیا تهیه و انکشاف داده شده است. تدریس مضامین، امتحانات، و رهنمائی تیزسهای محصلین نیز توسط استادان پوهنتون تالین استونیا صورت میگیرد و امورات اداری و اکادیمیک توسط بورد ماستری پوهنځی کمپیوتر ساینس رهنمایی و اداره می شود. همچنین استادان پوهنتون تالین کشور استونیا رهنمودهای ضروری جهت تهیه پروپوزل، نوشتن تیزس، و سمینارهای دفاع تیزس را در دسترس پوهنځی کمپیوتر ساینس قرار داده است.

اکنون پوهنحی داری دو برنامه فعال در دیپارتمنت های سیستم های معلوماتی و تکنالوژی معلوماتی است که دروس آن به شکل مستقل توسط استادان پوهنحی  به پیش برده میشود.

دروس برنامه ماستری پوهنځی کمپیوتر ساینس به لسان انگلیسی بوده و از همین سبب کامیابی در امتحان انگلیسی شرط شمولیت در برنامه ماستری پوهنځی کمپیوتر ساینس میباشد. پوهنځی کمپیوتر ساینس دارای تسهیلات لازم از قبیل صنوف درسی، لابراتوارهای کمپیوتر، کتابخانه، انترنت و غیره به محصلین ماستری میباشد. دروس به روش های مختلف از قبیل لکچر، کار گروپی، و پروژه ها میباشد. پوهنځی کمپیوتر ساینس مصمم است تا کیفیت دروس دوره ماستری را هر چه بهتر گردد و از تمام امکانات و منابع موجود خود در این راستا استفاده میکند.

 

Table 1: M.Sc. Program Courses

Course Codes

Course Name

Credits

Course Type

Semester 1

CSMS101

Information System Implementation and Security

4

Professional

CSMS102

ICT Project Management

4

Professional

CSMS103

Foundations of Human Computer Interaction

3

Professional

CSMS104

Software Maintenance

3

Professional

 

 

 

 

Total

14

 

Semester 2

CSMS201

Cloud Computing

3

Professional

CSMS202

Cyber Security

4

Professional

CSMS203

Awareness of Information Infrastructure

4

Professional

CSMS204

Master Thesis’s Seminars

3

Professional

 

 

 

 

Total

14

 

Semester 3

CSMS301

Interactive Multimedia

3

Professional

CSMS302

Data warehouse

3

Professional

 

 

 

 

Total

6

 

Semester 4

CSMS401

Thesis

10

Professional

 

Total Credits

10

 

Grand Total

44

 

 

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا