اطلاعیۀ پوهنځی فزیک درمورد بست کادری !

Abdul Hai Alamyar
چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۴:۲۸
شسیبث

Publish Date

Closing Date

پوهنځی فزیک   پوهنتون کابل برای ۳ بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت های فزیک  هسته ای دوبست و فزیک نظری وعمومی یک بست خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۹/۹/۱۳ الی ۱۳۹۹/۱۰/۲  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.