اطلاعیۀ پوهنځی زمین شناسی درمورد بست کادری !

Abdul Hai Alamyar
دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۷ - ۱۶:۴۹
fasdfe

Publish Date

Closing Date

پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابل برای ۳ بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت جیولوجی خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۹/۹/۱۷  الی ۱۳۹۹/۹/۲۶  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند