اطلاعیۀ پوهنځی زمین شناسی درمورد بست کادری !

Abdul Hai Alamyar
پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۴ - ۱۰:۵۳
xsdf

Publish Date

Closing Date

پوهنځی زمین شناسی  پوهنتون کابل برای ۳ بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت جغرافیه خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۹/۷/۲۱ الی ۱۳۹۹/۸/۱۰  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies