اطلاعیۀ پوهنځی زبان وادبیات درمورد بست کادری !

Abdul Hai Alamyar
شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۰:۲
asdfas

Publish Date

Closing Date

پوهنځی زبان وادبیات  پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت ترکی خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۹/۷/۲۱ الی ۱۳۹۹/۸/۱۰  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies