اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

Abdul Hai Alamyar
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۱۴:۱۸
ku

Publish Date

Closing Date

پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت مهندسی خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۴۰۰/۳/۲۴  الی ۱۴۰۰/۴/۳  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند

گالری رسانه

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل