اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

Abdul Hai Alamyar
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۹:۴۷
 asdf

Publish Date

Closing Date

پوهنځی اقتصاد  پوهنتون کابل برایک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت امور مالی و بانکی خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۹/۷/۲۷  الی ۱۳۹۹/۸/۶  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند

Related VacanciesShow all

Back to vacancies