اطلاعیۀ پوهنځی ارتباطات وژورنالیزم درمورد بست کادری !

Abdul Hai Alamyar
چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۷ - ۱۴:۲۳
یشسیثس

Publish Date

Closing Date

پوهنځی ارتباطات وژورنالیزم پوهنتون کابل برایک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت روابط عامه  خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۹/۸/۵  الی ۱۳۹۹/۸/۲۵  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند