اطلاعیۀ پوهنځی ارتباطات وژورنالیزم درمورد بست کادری !

Abdul Hai Alamyar
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ - ۱۶:۸
ku

Publish Date

Closing Date

پوهنځی ارتباطات وژورنالیزم پوهنتون کابل برایک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت روابط عامه  خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۹/۱۰/۱۶  الی ۱۳۹۹/۱۰/۲۶  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند