د حقوقی زده کړې د ملی مرکز

د حقوقی زده کړې ملی مرکز د هغه ګډ تفاهم د لاسلیک له پلوه چې د افغانستان هیواد ( د عدلیی وزارت ٬ لوړې زده کړي وزارت ٬ لوی څارنوالی ٬ د ستری محکمی  ریس اود ملی   امنیت د شورا ریس او دامریکا او ایتالیا  هیوادونو سفیران ) د ۲۰۰۵ کال د جولای ۲۲ نیټه کې تاسیس  یی په پام کې ونیول سو .

د کابل پوهنتون په چاپیریال کې  ددغه مرکز د ودانۍ د تکمیلول وروسته د ایتالیا هیواد په مرسته او وسایل د امریکا هیواد په واسطه دغه مرکز د افغانستان د  ریاست جمهوری د مقام د حکم پر اساس د و خپلواک رسمی او عدلی  مرکز په توګه د عدلی او قضایی اداراتو منسوبین او د شرعیات او حقوقو پوهنځی د فارغ محصلینو د زده کړي د لوړولو لپاره  پیژندل شوی دي .    

د حقوقی زده کړي د ملی مرکز  دیدگاه:

زموږ دیدگاه  اسلامی ټولنې  درلودل دي   چې  قضایی او عدلی سیستم  په کې موجود وي چې په دغه سیستم کې متخصص او متهد کادرونه شتون ولري او دغه کادرونه  حقوقی او مسلکی پوهه ولري . تر.سو زموږ په ګران هیواد کې قانون حاکم شی.   

       د حقوقی زده کړي د ملی مرکز مأموریت

  • د هیواد د قضایی او عدلی ادارو د منسوبینو د حقوقی پوهې ارتقا په علمی او عملی سطح .  
  • د حقوق پوهنځي د فارغین د مسلکی حقوق د زده کړي, د پوهنتونونو رعیات په عملی او علمی سطح  .